Seneste nyt​

Skolefest

Fredag d. 15. marts blev der afholdt skolefest i DGI Huset i Vejle. En dejlig fest, hvor eleverne var i centrum. Skolefesten har været udskudt i flere år pga. corona, derfor var det ekstra dejligt at kunne samles igen.

Se billederne og læs om festen her

Semifinale i Unge forskere

Skolen har et hold, der har kvalificeret sig til at deltage i finalen i Unge forskere.

Læs mere og se billederne fra semifinalen d. 4.3.24 her

Temadage d. 24.-26. januar

Se billederne og læs om dagene her​

Luciadag d. 13. december

Se det fine optog og læs om begivenheden her

Juleklipdag d. 30. november

Se de glade billeder os læs om dagen her​

Efterårskoncert for 1.-5. klasse

Læs om begivenheden og se de glade billeder her​

Kirstine Seligmanns Skoles løfteevne er i top

Børne- og Undervisningsministeriets opgørelse over skolernes karaktermæssige placering ift. socioøkonomiske referenceramme viser, at Kirstine Seligmanns Skole ligger meget højt placeret mht. evne til at løfte eleverne karaktermæssigt.

Når man kigger på socioøkonomisk referenceramme, sammenlignes de faktiske karaktergennemsnit for 9. klasserne med det karaktergennemsnit, man vil forvente ud fra elevernes baggrundsforhold.

Forklaring på beregning af socioøkonomisk referenceramme

  • Den socioøkonomiske reference er det karaktergennemsnit, man vil forvente alene givet elevernes baggrundsforhold.
  • "Socioøkonomisk" refererer til elevernes sociale og økonomiske baggrund, mens ”reference” fortæller, at tallet kan bruges som et sammenligningsgrundlag for skolens faktisk opnåede karakterer.
  • I beregningen indgår faktorer på individniveau som for eksempel køn, herkomst og forældrenes uddannelse og indkomst – altså faktorer, som skolen ikke har direkte indflydelse på.
  • Ved at sammenligne den socioøkonomiske reference med skolens faktiske karakterer, kan man få et billede af, om skolens elever har klaret afgangsprøverne bedre, dårligere eller på niveau med elever på landsplan med samme socioøkonomiske baggrund.
  • Det faktiske karaktergennemsnit, som den socioøkonomiske reference holdes op imod, er gennemsnittet i bundne prøver for de elever, der har modtaget samtlige 8 karakterer i de 5 bundne prøver på 9. klassetrin.

Læs Vejle Amts Folkeblad ​artikel fra d. 3.11.23 her

​Se Kirstine Seligmanns Skoles placering på landsplan, hvor vi ligger på 4. pladsen, her

Se Kirstine Seligmanns Skoles placering blandt Vejle Kommunes skoler, hvor vi ligger i top, her

Forældrekonsultationer i skoleåret 2023/24

Skolen afholder syv forældrekonsultationer om året.

Konsultationerne finder sted den første onsdag i månederne: oktober, november, december,

februar, marts, april og maj fra kl. 17.30 – 19.00, med undtagelse af april og maj, hvor konsultationen ligger lidt senere på måneden.    

Alle konsultationer foregår i Herslebsgade 3.
Konsultationerne afvikles efter et tilmeldingssystem.
Ved konsultationerne er der mulighed for en dialog med de enkelte lærere og få "taget pulsen" på elevens indsats i faget eller andet vedrørende undervisningen. 

Årgangspædagogerne deltager efter internt opslået plan.
Afdelingslederne samt skolelederen er tilstede på konsultationsaftenerne.
Bemærk: 0. klasserne afholder forældrekonsultationer to gange årligt, én i efteråret (oktober) og én efter jul (februar).    

​Forældrekonsultationerne forventes at have en varighed á ca. 5 minutter pr. elev.

Datoer for konsultationer i skoleåret 2023/24
​d. 4. oktober
d. 1. november
d. 6. december
d. 7. februar
d. 6. marts
d. 3. april
d. 1. maj

Legevennerne i Worsaaesgade

Legevennerne er medvirkende til at forebygge mobning.

Læs mere og se billederne her​

Henrik, en af skolens erfarne biologilærere, underviser i, hvor maden kommer fra. Det er altid et stort tilløbsstykke, når Henrik har medbragt råvildt, som han skærer op.

7.b dissekerer fisk i biologi

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej