​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Kirstine Seligmanns Børnehaves forældreindflydelsesorgan

Flg. er valgt ind i forældreindflydelsesorganet:

Formand: Marie Weiersøe Hansen
Næstformand: Henriette Bylling
Menigt medlem: Hanne Birgitte Hermansen Nielsen

Suppleanter:

Stephan Kvistgård Poulsen.