Forældresamarbejde

Klasseforældremøde

Der afholdes ét årligt klasseforældremøde i løbet efteråret.

Klasseforældremøderne fungerer dels som informationsmøder og dels som møder, hvor drøftelser af aktuelle ting vedr. årgangen/klassen er på dagsordenen.

På klasseforældremøderne vælges repræsentanter til skolens Initiativråd, på lige klassetrin, og endvidere kan klassens forældre danne et forældreråd, der kan tage sociale initiativer vedr. klassen.

Konsultation/skole-hjem-samtale

Skolen afholder syv forældrekonsultationer om året.

Konsultationerne finder sted den første onsdag i månederne: oktober, november, december, februar, marts, april og maj fra kl. 17.30 – 19.00, med undtagelse af april og maj, hvor konsultationen ligger lidt senere på måneden.

Alle konsultationer foregår i Herslebsgade 3.

Konsultationerne afvikles efter et tilmeldingssystem.

Ved konsultationerne er der mulighed for en dialog med de enkelte lærere og få "taget pulsen" på elevens indsats i faget eller andet vedrørende undervisningen.

Årgangspædagogerne deltager efter internt opslået plan.

Afdelingslederne samt skolelederen er tilstede på konsultationsaftenerne.

​Forældrekonsultationerne forventes at have en varighed á ca. 5 minutter pr. elev.

0. klassernes skole-hjem-samtaler

Lærerne i 0. klasse inviterer forældre til to årlige skole-hjemsamtaler, en efterårs- og en forårssamtale i løbet af 0. klasse. Her vil barnets aktuelle standpunkt og udviklingspunkter blive belyst udfra KTI, Læseevaluering og daglige observationer.

Kontaktbogen

Kontaktbogen anvendes til korte beskeder og forespørgsler. Meddelelse om sygdom sker gennem kontaktbogen, ligesom den kan anvendes til korte beskeder mellem skole og hjem vedr. lektier

Skoleintra/forældreintra

Forældreintra anvendes på alle årgange.

Bemærk, der kan være en responstid på op til 3 hverdage.

Mails

​Forældrene har mulighed for at sende mails til skolens mailadresse.

 

Telefonen

Telefonen benyttes som den hurtige ”her-og-nu”-kontaktmulighed, når skolen eller forældrene har brug for at komme i kontakt med hinanden.

​Telefonen er god til korte informationer og er ofte praktisk at bruge, men man bør være opmærksom på, at modtageren af opkaldet kan være optaget af private gøremål og derfor ikke har nemt ved at føre den ønskede samtale.

Gensidige forventninger

Udgangspunktet for et succefuldt samarbejde er gensidig respekt og hensyntagen, herunder altid at føre en dialog i en god og lødig tone.

Ligegyldig hvilken form for forældresamarbejde det drejer sig om, er det vigtigt at lytte opmærksomt til de udtalelser, der bringes frem. Skolens primære mål er naturligvis at undervise i fag og dannelsesmæssige temaer ud fra Kirstine Seligmanns Skoles værdier.

Forældresamarbejdet er oftest fyldt med varme og glæde over, at ting kan lykkes, at meget blot glider af sted i den rigtige retning, og så er det godt at høre andre voksnes iagttagelser om det, man er optaget af.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej