​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Retningslinjer for ind- og udmeldelse

Indmeldelse

Kirstine Seligmanns Børnehave

​Optagelse på venteliste af kommende børn til Kirstine Seligmanns Børnehave sker ved udfyldelse af oplysningsformularen under "Indmeldelse"- "Onlineansøgning".


Optagelse i børnehaven sker efter anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til, at søskende har fortrinsret.

Ved tilbud om plads i Børnehaven modtager man et brev/mail, som skal besvares indenfor et angivet tidsrum. Det er derfor vigtigt, at man ajourfører sine kontaktoplysninger til skolens kontor.

Vi udsender automatisk to overleveringsskemaer. Et, som vi beder pædagogerne i den tidligere institution udfylde, og et forældreskema, som I bedes udfylde og returnere inden for den givne frist.

Forud for opstart vil der være et forældreorienteringsmøde samt en besøgsdag for børnene.

Gebyr

Der betales et administrationsgebyr på 500 kr. pr barn ved optagelse på børnehavens venteliste.
Beløbet er et engangsbeløb og refunderes ikke.

N.B.: Gebyret dækker både optagelse på børnehavens venteliste og senere venteliste til skoledelen.

Kirstine Seligmanns Skole​

​Optagelse på venteliste af kommende elever til Kirstine Seligmanns Skole sker ved udfyldelse af oplysningsformularen under "Indmeldelse" - "Onlineansøgning".

​Hvis man har søgt indmeldelse til børnehavedelen, skal der ikke søges til skoledelen.

Optagelse i skolen sker efter anciennitet på ventelisten, dog under hensyntagen til, at søskende har fortrinsret og en lige fordeling af drenge/piger.

For børn, der kommer fra Kirstine Seligmanns Børnehave gælder det, at børnene bliver skoleparate til et skoleforløb på Kirstine Seligmanns Skole.

For nye elever, der kommer til i løbet af skoleforløbet, sker optagelsen altid på baggrund af et møde med en fra ledelsen samt ved gennemgang af overleveringsskemaer fra tidligere daginstitution/skole og forældreskema.

Også elever til 10. klasse optages kun på baggrund af et personligt møde.

Ved optagelse på skolen er der en prøvetid på 3 måneder.

Elever fra 5.-10. klasse skal medbringe egen computer

Gebyr​​

Der betales et administrationsgebyr på 500 kr pr elev ved optagelse på skolens venteliste.

Beløbet er et engangsbeløb og refunderes ikke.​

Udmeldelse

Evt. udmeldelse skal ske skriftligt til skolens kontor med tre måneders varsel til ophør ved en måneds udgang (bemærk: skolepenge betales i opsigelsesperioden, hvis pladsen ikke besættes).

Dette gælder såvel i skole-, børnehave og SFO-del.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​