​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

7. årgang – ny c-klasse

Fra 7. klassetrin åbnes et nyt spor, en 7.c klasse med 24 elever, ligesom der bliver plads til 2 elever mere i hver af de eksisterende klasser, 7.a og 7.b.
I alt optages derved 28 nye elever på 7. klassetrin.

Optagelsen af det ekstra spor har fungeret siden august 2012.

Det er vores erfaring, at både c. klasserne er velfungerende, ligesom de elever, der starter i de eksisterende klasser bliver velintegreret og taget godt imod.
Skolens kultur og fællesskab, med sine klare rammer og forventninger samt tydelige voksne, fremmer følelsen af et stærkt tilhørsforhold og personlig ansvarstagen.

Det er af afgørende betydning, at skolen er et aktivt tilvalg.
Alle, der søger skolen, kommer med et stærkt ønske om, at det skal lykkes og blive godt, hvilket skaber den bedste grobund for succes.

Glade elever fra 7.c på første skoledag

Computer​

Eleverne medbringer egen computer. Eneste krav til computeren er, at den skal have et styresystem og kunne håndtere Office 365. Når eleverne bliver koblet på skolens net og tilgår Office 365, kan de downloade hele Officepakken samt ordbøger, undervisningsportaler mv.​

Spændte elever fra 7.c på første skoledag​

Introtur

I starten af det nye skoleår arrangeres en introtur/ryste-sammen-tur, hvor hele årgangen samt klasselærere deltager. Turen strækker sig over to skoledage og er obligatorisk.
Målet med turen er at opbygge relationer, styrke fællesskabet og samarbejdet mellem klasser og lærere.​​

Se billederne og læs om introturen d. 29.-30. august 2019 her

Introturen i skoleåret 2020/21 foregår d. 27.-28. august.

Morgensol over Lillebælt - fra introturen​

Undervisning

På 7. årgang har eleverne, udover den klassevis undervisning i: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, biologi, geografi og idræt mulighed for at vælge mellem to valgfag, ligesom der optræder modulfag. 

Valgfagene er: Billedkunst eller madkundskab.
Modulfagene indeholder: It-design og fordybelse.

Konfirmation

Hvis man ønsker konfirmation, følges konfirmandundervisningen i Vor Frelser Kirke.
​7.a konfirmeres​ 1. søndag efter påske, 7.b 2. søndag efter påske, og 7.c på St. Bededag.

Bemærk: Fra 2022 konfirmeres både 7.a og 7. c søndag efter påske.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​