7. årgang – ny c-klasse

Fra 7. klassetrin åbnes et nyt spor, en 7.c klasse med 24 elever, ligesom der bliver plads til 2 elever mere i hver af de eksisterende klasser, 7.a og 7.b.
I alt optages derved 28 nye elever på 7. klassetrin.

Optagelsen af det ekstra spor har fungeret siden august 2012.

Det er vores erfaring, at c-klasserne er velfungerende, ligesom de elever, der starter i de eksisterende klasser bliver velintegreret og taget godt imod.
Skolens kultur og fællesskab, med sine klare rammer og forventninger samt tydelige voksne, fremmer følelsen af et stærkt tilhørsforhold og personlig ansvarstagen.

Det er af afgørende betydning, at skolen er et aktivt tilvalg.
Alle, der søger skolen, kommer med et stærkt ønske om, at det skal lykkes og blive godt, hvilket skaber den bedste grobund for succes.

Bål og snobrød på Introturen

Computer​

Eleverne medbringer egen computer. Eneste krav til computeren er, at den skal have et styresystem og kunne håndtere Office 365. Når eleverne bliver koblet på skolens net og tilgår Office 365, kan de downloade hele Officepakken samt ordbøger, undervisningsportaler mv.​

Skoleåret indledes med kursus i "Kend din computer".

Introtur

I starten af det nye skoleår arrangeres en introtur/ryste-sammen-tur, hvor hele årgangen samt klasselærere deltager. Turen strækker sig over to skoledage og er obligatorisk.
Målet med turen er at opbygge relationer, styrke fællesskabet og samarbejdet mellem klasser og lærere.​​

Se billederne og læs om introturen d. 24.-25. august her

Introturen for skoleåret 2024 foregår d. 22.-23. august 2024.

Boldspil og hygge på introturen​

Undervisning

På 7. årgang har eleverne, udover den klassevise undervisning i: dansk, matematik, engelsk, tysk, fysik/kemi, historie, biologi, geografi og idræt mulighed for at vælge mellem to valgfag. 

Valgfagene er: Billedkunst eller madkundskab.

Til de elever, der har billedkunst, tilbydes en lektion fordybelse, da billedkunst rummer en ugentlig undervisningstime mindre end madkundskab. I fordybelse, hvor der er en lærer til stede, er der mulighed for at lave lektier, samarbejde om større opgaver mv.

Konfirmation

Hvis man ønsker konfirmation, følges konfirmandundervisningen i Vor Frelser Kirke.
​7.ac konfirmeres​ 1. søndag efter påske og 7.b 2. søndag efter påske.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej