http://www.sundhedsplejen.vejle.dk/

Skolesundhedstjenesten er et tilbud om vejledning, bistand og funktionsundersøgelser til alle børn indtil undervisningspligtens ophør.

Vores opgave er:

  • at støtte det enkelte barn, så det selv ved, hvad der er sundt og der­med får mulighed for et godt liv
  • at rådgive forældre og børn om sundhed og sygdom
  • at opdage manglende trivsel hos barnet og tale med forældrene her­om
  • at foreslå hjælp og støtte, hvis der er et behov og måske inddrage andre samarbejdspartnere

Hvad gør vi?

Børnehaveklassen
Alle børn tilbydes undersøgelse af sundhedsplejersken. Forældrene er med, og undersøgelsen og samtalen varer ca. 30 min. Vi taler om barnets sundhed, trivsel og evt. sygdomme. Barnet måles, vejes og får un­dersøgt syn, farvesyn, hørelse og motorik.

1.-7. klasse
Fra 1.- 7. klasse ses barnet regelmæssigt af sundhedsplejersken. Via spørgeskema indkaldes barnet til sundhedssamtale og under­søgelse. Samtalen foregår enkeltvis eller i grupper. Syns og høreprøve + højde/vægt foretages efter behov. I 7. kl. farvesynstestes børnene.

8.-9. klasse
Alle 8/9. klasse-elever gennemgår Sundhedseksperimentariet med sund­hedsplejersken. Efterfølgende får eleven tilbudt individuel samtale ved sundhedsplejersken. Det er først og fremmest en samtale om, hvordan den unge har det. Der vurderes spe­cielt, om der er helbredsproblemer, der har betydning for valg af uddan­nelse og erhverv.

Sundhedsprofiler
På skoler, som er med i pilotprojektet ”Sundhedsprofiler”, ses børnene på anden vis. Se mere her

Ekstra behov
Ved særlige problemer kan sundhedsplejersken lave ekstra undersøgelser. Barnet selv, forældrene, lærerne eller andre, der er omkring barnet, kan henvende sig og få en samtale.

Andre opgaver:
Sundhedsplejersken deltager i det generelle sund­hedsfremmende arbejde på skolen. Sundhedsplejersken kan un­dervise på skolen i emner om sundhed og trivsel.
Sundhedsplejersken er med i tværfaglige konferencer og er konsulent, for skole og dag­institutioner om sundhed og sygdom, f.eks. smitsomme sygdomme, kost, hygiejne og omsorgssvigt. Sundhedsplejersken er desuden fast medlem af Vejle Kommunes Tværsteams, læs mere her

Sundhedsplejersken kan kontaktes, hvis der er forhold omkring jeres barn, som I ønsker at drøfte.

Trine Schütt er tilknyttet skolen som sundhedsplejerske.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej