Kirstine Seligmanns Skoles karaktergennemsnit ligger stabilt og højt placeret i forhold til Danmarks øvrige skoler

På undervisningsministeriets hjemmeside kan man bl.a. danne sig overblik over den socioøkonomiske reference, som viser, hvordan skolens elever har klaret afgangsprøverne.

​Se tal vedr. socioøkonomisk reference her

Direkte link til tal (herunder karaktergennemsnit) fra Kirstine Seligmanns Skole her

Cepos analyse om undervisningseffekt

Kirstine Seligmanns Skole ligger igen flot placeret i Cepos' analyse, offentliggjort d. 19.11.19, om undervisningseffekten på landets skoler. Se tabellen med skolernes placering her

​Analysen viser, at der er stor forskel på, hvor gode Danmarks lidt over 1.400 grundskoler er til at øge deres elevers karaktergennemsnit set i forhold til elevernes socio-økonomiske baggrund, kaldet undervisningseffekten.

Når man sammenligner skoler, er det vigtigt at tage hensyn til, hvilke hjem eleverne kommer fra. Det vil være lettere for en skole med mange børn fra ressourcestærke hjem at få høje eksamensgennemsnit, end det er for skoler med mange børn fra hjem, hvor forældrene f.eks. ikke har lange uddannelser. Det tager analysen højde for, når den beregner skolernes evne til at løfte eleverne.

Hvis en skoles undervisningseffekt er f.eks. 1, betyder det, at elevernes gennemsnitlige afgangskarakter er 1 point højere, end hvad man burde forvente ud fra elevernes faglige baggrund.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej