​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Normering:​​

Der bliver optaget 40 børn i børnehaven. 

Hertil vil der være tilknyttet en uddannet afdelingsleder, to faste uddannede pædagoger og tre faste medhjælpere.​

Fire pædagoger fra SFO´en er fast i børnehaven om formiddagen, således sker der en naturlig integration til SFO qua relationsdannelse mellem børnehavebørn og SFO-personalet inden børnene starter i skole/SFO .

Periodevist indhenter vi voksne med særlige kundskaber indenfor bl.a. musik, bevægelse eller kunst.​

Det er hyggeligt at være på tur og spise madpakke sammen​

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​