Kommunikationspolitik på Kirstine Seligmanns Skole

Målet med skolens kommunikationspolitik er at sikre en formaliseret ramme for dialogen mellem forældre/andre interessenter og skole. 

Dette for at skabe en entydig og målrettet kommunikation og dermed klart understøtte skolens værdier. 

Forskellige kommunikationsmåder er egnede til forskellige situationer. 

ForældreIntra/Tabulex SFO - beskeder

Giver forældre mulighed for at kommunikere med personale på skolen. Mails er til korte, objektive beskeder af informativ art. Altså ikke debatskabende. Det kan være spørgsmål, tilmelding/framelding, anmodning om telefonisk kontakt eller møde osv.). 

Der er tale om skriftlig kommunikation, så ForældreIntra/Tabulex SFO er uegnet til kommunikation, der kræver strakssvar eller kommunikation skrevet i følelsesmæssig ubalance. Til gengæld er ForældreIntra/Tabulex SFO egnet til kommunikation af ganske få linjer, der skal huskes og/eller kommunikation af informativ art. Personale har tre dages svarfrist på alle beskeder. 

ForældreIntra - klassens opslagstavle

Personale kan skrive på opslagstavlen. Den bruges til informationer af almen skoleinteresse, så overskuelighed bevares. 

Kontaktbogen 

Anvendes til straksbeskeder – både fra personale til forælder og forælder til personale samt til anmodning om fritagelse fra undervisning. 

Telefon/den personlige samtale 

Anvendes til afklaring af beskeder, der er så komplekse, at de ikke kan skrives på ganske få linjer, og akutte beskeder. Er der tale om bekymringer, problemstillinger eller lign., er det primært den personlige samtale, der anvendes. Dette forventes, uanset om initiativtager er skole eller hjem. 

Konsultation (syv gange årligt) 

Giver forældre mulighed for at møde op på skolen og indgå i dialog om deres barns læringsudbytte samt adfærd i og uden for undervisningen/SFO. Det er ikke forventeligt, at forældre deltager til alle konsultationer, men eksempelvis en gang hvert halve år. 

Møder

Samtaler på tidsfastsatte møder er til information, afklaring, konfliktløsning, handleplan og evaluering. 

Forældre forventes at orientere sig om meddelelser, beskeder osv. på ForældreIntra, så de kan forholde sig aktivt til aktuel, relevant information.​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej