Ordensregler

Elevens forhold i skoletiden:

 1. Det forventes, at eleverne opfører sig hensynsfuldt og stilfærdigt samt fører et pænt sprog.
 2. Alle elever deltager i morgensang (i Worsaaesgade kl. 8.00 og i Herslebsgade kl. 8.45).
 3. Alle udleverede skolebøger skal være forsynet med helt omslag mærket med navn og klasse.
 4. Beskadigelser af skolens inventar eller materiel meddeles omgående på kontoret.
 5. Penge må ikke efterlades i tasker eller i overtøj, men skal afleveres til opbevaring på skolens kontor.
 6. Tyggegummi og slik, spise- og drikkevarer er forbudt i timerne.
 7. Handel med legetøj er ikke tilladt.
 8. Tilladelse til at blive inde i frikvarteret gives kun efter skriftlig anmodning i kontaktbogen.
 9. Eleverne i 9.- 10. klasse har, med skriftlig forældreaccept, tilladelse til at forlade skolen i det store frikvarter og i eventuelle mellemtimer. Al færden uden for skolens område i skoletiden tillades kun efter skriftlig anmodning i kontaktbogen.
 10. Eleverne i 8. - 10. klasse har tilladelse til at opholde sig i eget klasseværelse i frikvartererne.
 11. Mobiltelefoner skal være slukkede i timerne. Fotos m.m. må kun tages, hvis en voksen har givet tilladelse.
 12. Overtøj skal anbringes på knagerækkerne uden for klasselokalet. Det er ikke tilladt at sidde med huer, kasketter og lign. på i timerne.
 13. Man må ikke kaste med sne i frikvartererne.
 14. Man må ikke sidde i vindueskarmene.

NB! Givne tilladelser kan inddrages i tilfælde af misbrug.

Ordensduksens pligter

A. I hvert frikvarter:

 1. Sørge for udluftning i klassen
 2. Rengøre tavlen m/tør klud.

B. Efter spisning kl. 11.55:
 1. Ordensduksen tørrer alle bordplader af med en fugtig klud og tømmer affaldskurvene, dvs. tager plastposerne op og bærer dem ned i affaldscontainerne. Kurven med papir tømmes i de klare plaststiksække i cykelkælderen i HE. I WO tømmes poserne i containerne, der står for enden af boldgården.
 2. Nye plastposer til affaldskurvene isættes.

Efter sidste time i eget lokale er det hele klassens pligt at:
 1. Rengøre tavlen med tør klud
 2. Rydde gulvet for alt papir o. lign.
 3. Lukke og haspe alle vinduer
 4. Sørge for at alle stole er sat op
 5. Slukke lys

A. Ordensduksen må ikke forlade klasseværelset, før alle pligter er udført.

B. Når klassen er i faglokale, skal ordensduksene i Herslebsgade sørge for, at dør og vinduer i eget klasselokale er lukkede, og at alt lys er slukket. 

C. “Gæsteklasser” rydder op efter sig i de lokaler, hvor de er på besøg.
Man husker også at lukke evt. åbne vinduer og slukke alt lys.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej