Skoleåret er kort - Undervisningen er vigtig

​På Kirstine Seligmanns Skole lægger vi vægt på de enkelte fag.

Vi tror på, at man i grundskolen skal have indlært megen basisviden for siden at have de bedste muligheder for at danne sig et overblik over og
have mulighed for at anvende den mangfoldighed af informationer og udsagn, som fylder hverdagen.
Undervisningen er centrum for skolens virke, og der skal stå respekt om den.

Derfor begynder hver lektion med, at eleverne rejser sig op, når læreren kommer ind. Man står over for hinanden, får øjenkontakt, og fra det øjeblik ved alle, at det nu er undervisningen, det drejer sig om. Dén undervisning, som læreren har planlagt, og som derefter gennemføres i samarbejde med eleverne.

Hver dag mødes samtlige elever og lærere til morgensang.
I Worsaaesgade startes dagen med morgensang i gymnastiksalen kl. 8.00.
I Herslebsgade er der morgensang i hallen mellem første og anden lektion, kl. 8.45.
Morgensangen giver en kulturel ballast og en god fællesskabsfølelse.

Fritagelse for undervisning​

​Elevernes samlede undervisning skal respekteres.

Derfor er det heller ikke i orden at bede elever fritaget for undervisning for at rejse på ferie.

Ved enkelte særlige familiebegivenheder kan der dog forekomme situationer, hvor skolen har forståelse for, at en elev bedes fri.​

Alle fag er vigtige

Faget kristendomskundskab er ligesom skolens øvrige fag kundskabs-meddelende og altså ikke forkyndende. 

Men ønsker eleverne at blive præsenteret for lærerens egen holdning , er det her - som i øvrige fag - vigtigt, at eleverne møder voksne, der reflekterer over tilværelsen og tør formulere sig om, hvordan de tror tingene hænger sammen.​

Den kristne kultur er en integreret del af den danske hverdag, og faget kristendomskundskab giver eleverne gode redskaber til at forstå sig selv og det danske samfund med.
Derfor er faget obligatorisk.

I skoleforløbet er der også planlagt undervisning, der ikke foregår i klasselokalet og som heller ikke har én bestemt fagbetegnelse som overskrift. Til denne kategori hører lejrskolerne.


Vi afsætter ressourcer til gennemførelse af lejrskoler på 4. klassetrin, på 6. klassetrin, på 8. klassetrin og på 10. årgang.

Alle lejrskoler bygger på et fagligt fundament. Dertil kommer, at samværet mellem lærere og elever over flere dage og dermed mange timer giver oplevelser til fællesskabet og forståelse for hinandens forskelligheder.

På 7. og 10. klassetrin afholdes en introtur i starten af skoleåret, så eleverne får de bedste betingelser for et godt sammenhold og samarbejde, da der på disse klassetrin kommer mange nye elever til.

10. klasserne på lejrskole i Berlin​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej