​Strategi og handlingsplan for Det sproglige læringsmiljø i Kirstine Seligmanns Børnehave

Pædagogiske mål: 

1. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn udvikler sprog, der bidrager til, at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden. 

2. Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte, at alle børn opnår erfaringer med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Pejlemærker i Kirstine Seligmanns Børnehave:

Interaktioner:

  • Det pædagogiske læringsmiljø giver adgang til bøger og højtlæsning, dialog, sang og sanglege, rim og remser, ligesom børnene gennem lege støttes i sprogforståelse og opbygning af ordforråd ved hjælp af indlevende​ voksne
  • Vi arbejder med ”Fri for mobberi” for at lære børnene at skabe overblik og at kunne kommunikere både verbalt og gennem kropssprog, ligesom vi opfordrer og guider børnene til at forstå og at løse uoverensstemmelser verbalt

  • ​Vi tilbyder dialogisk læsning, KTI (Koordineret tegneiagttagelse), Hit med lyden, årlig sprogvurdering H&H

Sproglige rollemodeller:

  • Læringsmiljøet er kendetegnet ved en viden om, at børns sprog udvikles i dialoger med sproglige rollemodeller ved at lytte, fortælle, stille spørgsmål til omgivelserne og lege med sproget
  • ​Vi hjælper børnene med at indgå i dialoger, både når vi holder samling i det store fællesskab, og når vi opdeler i mindre grupper, så der bliver mere taletid og øvetid til det enkelte barn.

Fællesskaber:

  • Legen er en vigtig øvebane for barnets verbale – og nonverbale kommunikation, ordforråd og sætningsdannelse. Derfor anvender vi børnenes legeindhold som pejlemærke for deres interesser. Det bliver så udgangspunkt for små temaer og emner som f.eks. planeter, krible-krabledyr, mad m.m. Alle emner, der optager børnene, kan give mening ift. sproglige læringsmuligheder
  • Børnene introduceres til bogstaver, tal, symbol og begreber, gennem bl.a. ”Legeøen” og læringssange, men også naturligt gennem tegning og kreative tiltag. Vi taler dagligt om ugedag, dato og årstid og årstal, - ligesom vi ved højtlæsning taler med børnene om handlingen, personer og karakterer samt emner der berøres, så de får mulighed for at genfortælle og selv bruge deres ordforråd, øve sætningsdannelse og refleksion.​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej