​Vision

Kirstine Seligmanns Skole vil være blandt Danmarks bedste grundskoler målt på den enkelte elevs udvikling - fagligt og socialt.

​Mission

Det er skolens mission, i samarbejde med forældrene, at skabe trygge og udviklende forhold for den enkelte elevs dannelse og faglige udvikling for herved at sikre elevernes uddannelsesparathed i et moderne verdenssamfund.

Vedtægter​

Læs skolens vedtægter her​

Værdier og formål

Skolen lægger vægt på:

 • ​faglighed og kreativitet
 • ​dialog og samarbejde
 • nysgerrighed, fantasi og engagement
 • ambition og udvikling
 • ​anerkendelse og ordentlighed
 • gensidig respekt og hensyntagen
 • ansvarlighed og omstillingsparathed

Desuden skal skolen:

 • ​fremme nyttige kundskaber, gode arbejdsvaner og arbejdsmetoder
 • styrke elevernes individuelle udvikling
 • udvikle og styrke følelsen af fællesskab og samhørighed
 • skabe respekt omkring skolens holdninger og traditioner
 • ​videregive den danske kulturarv
 • forberede eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund
 • sikre en stadig udvikling af et empatisk personaleteam
 • sikres som en sund og økonomisk stærk virksomhed

Revision

Skolens indberetninger til Undervisningsministeriet vedr. elevtal og økonomi kontrolleres af BDO ScanRevision, der ligeledes reviderer skolens regnskab.​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej