​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

​Vision

Kirstine Seligmanns Skole vil være blandt Danmarks bedste grundskoler målt på den enkelte elevs udvikling - fagligt og socialt.

​Mission

Det er skolens mission, i samarbejde med forældrene, at skabe trygge og udviklende forhold for den enkelte elevs dannelse og faglige udvikling for herved at sikre elevernes uddannelsesparathed i et moderne verdenssamfund.

Vedtægter​

Læs skolens vedtægter her​

Værdier og formål

Skolen lægger vægt på:

 • ​faglighed og kreativitet
 • ​dialog og samarbejde
 • nysgerrighed, fantasi og engagement
 • ambition og udvikling
 • ​anerkendelse og ordentlighed
 • gensidig respekt og hensyntagen
 • ansvarlighed og omstillingsparathed

Desuden skal skolen:

 • ​fremme nyttige kundskaber, gode arbejdsvaner og arbejdsmetoder
 • styrke elevernes individuelle udvikling
 • udvikle og styrke følelsen af fællesskab og samhørighed
 • skabe respekt omkring skolens holdninger og traditioner
 • ​videregive den danske kulturarv
 • forberede eleverne til medleven og medbestemmelse i et demokratisk samfund
 • sikre en stadig udvikling af et empatisk personaleteam
 • sikres som en sund og økonomisk stærk virksomhed

Revision

Skolens indberetninger til Undervisningsministeriet vedr. elevtal og økonomi kontrolleres af BDO ScanRevision, der ligeledes reviderer skolens regnskab.​

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​