Kirstine Seligmanns SFO's mål

1. SFO'ens mål kendetegner vores fælles grundholdning med skolen

 • Vi vil opnå fællesskabsfølelse og samhørighed gennem faste traditioner i fællesskab med skolen samt i SFO´en i sin helhed.
 • Vi vil opnå et øget forældresamarbejde med faste konsultationer samt daglig dialog.
 • Vi vil danne sammenhæng og helhed i barnets hverdag
 • Vi vil efterleve skolens regler og normer i SFO´en herunder sprogbrug, opførsel, påklædningskodeks m.m.
 • Vi vil give børnene forståelse for værdien af gensidig respekt og hensyntagen.

2. Vi vægter barnets dannelse og sociale/personlige udvikling højt

 • Vi vil støtte og udfordre det enkelte barns sociale/ personlige udvikling
 • Vi vil bidrage til at udvikle barnets selvstændighed, accept af forskellighed, samarbejde, engagement, kreativitet, ansvarlighed, kommunikation og selvværd.
 • Vi vil arbejde med børnenes indlevelsesevne/empati.
 • Vi vil, at børnene føler sig anerkendte og værdsatte.
 • Vi vil vægte børns medbestemmelse højt, således de bliver en naturlig del af den demokratiske proces.
 • Vi vil have målrettet selektering af aktiviteter for de forskellige årgange

3. Den pædagogiske praksis og det skabende miljø, synliggør en udfordrende og indholdsrig hverdag i SFO'en

 • Vi vil fagligt udvikle vores pædagogiske praksis med mål, praksis, dokumentation og evaluering.
 • Vi vil tilbyde bevidste og alsidige pædagogiske tiltag, som udfordrer børnene motorisk, musisk og kreativt.
 • Vi vil skabe rum og tid til fordybelse
 • Vi vil fremme børnenes viden om nærmiljøet i og omkring Vejle, herunder kendskab til den omkringliggende natur og kultur.
 • Vi vil i høj grad stille krav til barnets selvforvaltning og frihed til at vælge.
 • Vi vil indkøbe legesager/produkter der understøtter vores pædagogiske tankegang og børnenes udvikling og fantasi.
 • Vi vil skabe tryghed i barnets fritid gennem indgående introduktion til vore gældende normer og regler samt via tilpasning af udfordring og støtte i barnets aktuelle udvikling/alder.
 • Vi vil være fleksible og omstillingsparate i situationer, hvor dette påkræves, herunder omlægning af ture, div. aktiviteter, mødeplaner m.m.

4. Voksenrollen er karakteriseret af nærvær, engagement og tydelighed

 • Vi vil arbejde engageret og bevidst i henhold til vore pædagogiske fastsatte mål.
 • Vi vil være tydelige og gode rollemodeller
 • Vi vil være nærværende og opmærksomme
 • Vi vil anerkende, udfordre og støtte det enkelte barn alene og i samspillet med andre.
 • Vi vil opnå indsigt/kendskab til barnet og børnegruppen som helhed.
 • Vi vil signalere ”vi er her for børnene”.

5. Samarbejdet mellem forældre og personale kommer til udtryk ved ærlighed, åben dialog, gensidig respekt og med barnet i fokus

 • Vi vil skabe åben og ligeværdig dialog med forældre
 • Vi vil udvise seriøs behandling i form af, at have barnet i fokus, tage afsæt i vores viden, engagement samt erfaring.
 • Vi vil involvere forældrene i børnenes hverdag i institutionen
 • Vi vil være tydelige i forhold til hvilke krav og udfordringer der stilles til børn i Kirstine Seligmanns SFO
 • Vi vil være til rådighed for samtale den første onsdag i oktober, november, december, februar, marts, april og maj mellem 17.30 og 19.00 i forbindelse med skolens forældrekonsultation.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej