Initiativråd

Hvem er vi?

Består som hovedregel af en forældrerepræsentant fra hver klasse samt en repræsentant fra skolens ledelse.
​Valgperioden er 2 år.

Der foretages valg ved efterårets forældremøde i bh.kl., 2.kl., 4.kl., 6.kl. og 8.kl., men man tiltræder først i april måned. Dette gælder dog ikke for de nyvalgte børnehaveklasserepræsentanter, der tiltræder med det samme. Initiativrådets hovedopgave er at arrangere og afvikle aktiviteter for elever, forældre og lærere.

Forældrekredsen er meget velkommen til at bidrage med ideer. Ved møderne (ca. hver anden måned) planlægges aktiviteter. Herudover er initiativrådsmøderne forum for mangen god snak om skolemæssige forhold i øvrigt og således en enestående chance for at komme tæt ind på livet af skolen.

Klasseforældreråd
I mange klasser aftaler forældrene ved det årlige forældremøde at oprette klasseforældreråd eller at have et par kontaktforældre, der så tager initiativ til arrangementer for klassens elever og forældre.

Initiativrådet til skolens fødselsdag står klar med indbydende frugtbord til alle skolens elever​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej