​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

APV-arbejdspladsvurdering

Mål

Målet med APV’en er at sikre, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet på skolen fortsat har fokus og løbende udvikles og forbedres.

Som et led i den lovpligtige APV gennemførtes i marts 2018 en trivselsundersøgelse for skolens ansatte.

Det vurderes, at der generelt er stor tilfredshed med arbejdsmiljøet på skolen.

​Fysiske rammer

Der er en positiv holdning til faciliteterne for undervisningen: gode lokaler, lysindfald, mulighed for forberedelse osv. Derudover er der tilfredshed med it-udstyr, materialer og møbler mv.

Omkring personalets toiletforhold ønskes en renovering af disse.

Psykisk arbejdsmiljø

Der er en god stemning blandt personalet og en høj grad af hjælpsomhed, faglig sparring og videndeling. Skolen har en velfungerende personaleforening.
Ledelsen betegnes som positiv, kompetent og lyttende.

Der er igangsat arbejde med at uddrage konklusioner og fokuspunkter.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​