APV-arbejdspladsvurdering

Mål

Målet med APV’en er at sikre, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet på skolen fortsat har fokus og løbende udvikles og forbedres.

Som et led i den lovpligtige APV gennemførtes i efteråret 2023 en trivselsundersøgelse for skolens ansatte.

Det vurderes, at der generelt er stor tilfredshed med arbejdsmiljøet på skolen. Der er tale om en overordnet positiv trivselsundersøgelse med mange besvarelser. Der er efterfølgende dykket ned i de enkelte punkter i AMG samt i MIO og udarbejdet relevante handlingsplaner.

​Fysiske rammer

Der er en positiv holdning til fysiske rammer og faciliteterne for undervisningen.
​Der efterlyses dog indretning af personalearbejdspladser i lærerafdelingen og indretning/renovering af skolens fysiklokale. Der er iværksat arbejde med at opfylde dette.

Psykisk arbejdsmiljø

Den overordnede konklusion er, at undersøgelsen er meget positiv. Der er stor arbejdsglæde, der er god tillid til ledelsen, der er tydelige mål med de tildelte opgaver, ligesom der er et positivt kollegaskab på skolen med en høj grad af hjælpsomhed, faglig sparring og videndeling.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej