​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

APV-arbejdspladsvurdering

Mål

Målet med APV’en er at sikre, at sikkerheds- og sundhedsarbejdet på skolen fortsat har fokus og løbende udvikles og forbedres.

Som et led i den lovpligtige APV gennemførtes i efteråret 2020 en trivselsundersøgelse for skolens ansatte.

Det vurderes, at der generelt er stor tilfredshed med arbejdsmiljøet på skolen. Der er tale om en overordnet positiv trivselsundersøgelse med mange besvarelser. Der er efterfølgende dykket ned i de enkelte punkter i AMG samt i MIO og udarbejdet relevante handlingsplaner.

​Fysiske rammer

Der er en positiv holdning til faciliteterne for undervisningen.
​Der efterlyses dog udskiftning af personalecomputere. Der er efterfølgende lagt en plan for dette.

Psykisk arbejdsmiljø

Den overordnede konklusion er, at undersøgelsen er meget positiv. Der er stor arbejdsglæde, der er god tillid til ledelsen, der er tydelige mål med de tildelte opgaver, ligesom der er et positivt kollegaskab på skolen med en høj grad af hjælpsomhed, faglig sparring og videndeling.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​