Uddannelsesvejledning på Kirstine Seligmanns Skole

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Vejle

Kollektiv vejledning og emnet
"Uddannelse og Job
"

UU Vejles team "Uddannelse og Job" forestår kollektiv vejledning for 7. – 9. klasse, gruppevejledning for 8. – 9. klasse samt emnet "Uddannelse og Job" for 7. – 9. klasse. Der er i undervisningen og vejledningsaktiviteterne progression fra det konkrete til det abstrakte, fra det nære til det fjerne og fra det enkle til det komplekse. Vi fokuserer primært på:

  • Informationer om uddannelsesmulighederne efter 9. klasse herunder informationer om job og arbejdsmarked
  • Informationer om vejledningsaktiviteter herunder besøg på ungdomsuddannelserne
  • Informationer om tilmeldingsprocedurer og muligheder for informationssøgning
  • Redskaber til refleksioner om egne uddannelsesønsker og forudsætninger for at træffe et uddannelsesvalg – medvirke til at udvikle elevernes karrierekompetencer
  • Grundlag for den enkelte elevs uddannelsesplanlægning og et bidrag til at kvalificere forløbet med elevplanen
  • Indblik i sammenhænge mellem uddannelser, erhvervs- og jobmuligheder
  • Eleverne udfordres på deres uddannelsesvalg og deres uddannelsesparathed styrkes
  • Aktiviteter uden for skolen bl.a. uddannelsesmesser
  • Informationsmøder for forældre og elever

I 10. klasse får alle elever kollektiv vejledning. 

UU–vejleder Karen Wemmelund Helledi er ansvarlig for den kollektive vejledning i 10. klasse. Formålet med den kollektive vejledning i 10. klasse er at forberede eleverne til valg af ungdomsuddannelse efter 10. klasse. Vejledningen bygger oven på den viden og de færdigheder, som eleverne har tilegnet sig fra emnet "Uddannelse og Job" og den kollektive vejledning fra 7.-9. klasse.

Vejledning for elever, der er vurderet foreløbig ikke uddannelsesparate

Ud over den kollektive vejledning tilbydes elever i 8. 9. og 10. klasse, der er vurderet ikke-uddannelsesparate, gruppe- eller individuelle samtaler samt særligt tilrettelagte vejledningsforløb.
Vejledningsforløbene tilrettelægges i samarbejde med den unge, forældre, skolen og UU-vejleder.
Samtalerne og forløbene skal støtte eleverne i at blive uddannelsesparate samt afklaret i deres valg af ungdomsuddannelse.

Det er UU-vejleder, Karen Wemmelund Helledi, der er ansvarlig for vejledningen af de ikke-uddannelsesparate elever på skolen.

Få flere informationer på UU Vejles hjemmeside: www.uuv.vejle.dk

Uddannelsesvejleder Lisbeth Mølby

Mobil: ​20 35 18 81

Mail: limfa@vejle.dk

Nyttige links:

UddannelsesGuiden: www.ug.dk
eVejledning: https://www.ug.dk/evejledning

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej