Håndtering af persondata

​På Kirstine Seligmanns Skole og i Kirstine Seligmanns Børnehave skal vi leve op til EU-Forordningen om beskyttelse af persondata (nr. 2016/679, herefter Persondataforordningen). Læs mere her

Persondata handler om at passe på vores private oplysninger

Skolen behandler hver dag personoplysninger om både ansatte, børn/elever, forældre og øvrige samarbejdspartnere. De oplysninger må ikke deles med hvem som helst. Man skal passe godt på dem. Det siger reglerne om persondata. Det betyder bl.a., at skolen skal have samtykke fra forældre til at behandle personoplysninger og, at it-sikkerheden på skolen skal være i orden.

Forældre med forældremyndighed kan til enhver tid anmode om indsigt i eget barns elevmappe, ligesom der ved fraflytning kan anmodes om strakssletning af personlige oplysninger. Elever slettes hurtigst muligt efter fraflytning.

Skolen opbevarer kun oplysninger, som er relevante ift. de elever, der er tilknyttet skolen.

Med Persondataforordningen får skolen status af dataansvarlig. Det vil sige, at skolen alene hæfter for overholdelse af forordningens krav. Skolen har således pligt til løbende at sikre sig, at alle dele af skolens databehandling og dokumentationen herfor overholder forordningens krav.

Databehandlingsrapport

Skolen sikrer sig løbende overblik over, hvilke data der behandles på skolen, og hvordan skolen behandler dem. Overblikket dokumenteres skriftligt og opbevares på skolen i en Databehandlingsrapport. En databehandlingsrapport er en skriftlig beskrivelse af skolens praksis og retningslinjer for behandling af persondata, herunder om indgåelse af databehandleraftaler.

Når dokumentationen er udarbejdet og samlet i en databehandlingsrapport for skolen, stiller Persondataforordningen krav om, at bestyrelsen årligt forholder sig til, om skolen stadig overholder kravene.

Personoplysninger

Forordningen skelner mellem to kategorier af personoplysninger: Almindelige og følsomme oplysninger.

- Almindelige oplysninger er fx: navn, folkeregisteradresse, telefon (privat samt arbejde), e-mailadresse, civilstatus, forældremyndighed, søskende og fravær. Disse er oplysninger, som skolen ved lov er forpligtet til at behandle.

Andre almindelige oplysninger, som indstillinger og udredninger hos PPR og andre samarbejdspartnere eller private forhold, er oplysninger, som skolen gerne må behandle, hvis forældrenes samtykke er givet.

- Følsomme oplysninger, er information om barn eller forældre, som det iflg. forordningen er forbudt at registrere. Det gælder: racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, samt medlemskab af fagforening og helbredsmæssige eller seksuelle forhold.

Det er kun muligt at få dispensation fra forbuddet mod registrering af følsomme oplysninger, hvis der er tale om et helt specifikt formål, og personen har givet udtrykkeligt samtykke til behandling af data.

Skolen og børnehaven indhenter samtykkeerklæringer ved indmeldelse, og løbende når disse er påkrævet for et godt samarbejde mellem skole og hjem omkring det enkelte barn.

Opdateret den 25.5.24.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej