​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Ledige stillinger på Kirstine Seligmanns Skole

Skolen søger lærere pr. 1. august 2021.

Brænder du for at undervise?

Så er det nu, du har chancen for at blive en del af Kirstine Seligmanns Skoles dygtige lærerstab.

Vi søger to-tre fagligt velfunderede og engagerede lærere pr. 1. august 2021, der er i stand til at motivere og anspore eleverne, så de får mulighed for at udfolde deres læringsmæssige potentiale bedst muligt.
Vi forestiller os, at du har linjefag i nogle af flg. fag: dansk (udskoling og evt. mellemtrin), tysk, engelsk, madkundskab, håndværk/design, billedkunst eller musik. Men måske er der andre spændende fag eller kompetencer, du kan byde ind med.

Kirstine Seligmanns Skole er en privatskole i centrum af Vejle med 550 elever og tilhørende SFO samt en børnehave med 40 børn.

Traditioner, fællesskab, gensidig respekt og trivsel er centrale elementer på skolen.

Vi sætter barren højt og bestræber os på at drive den bedste skole for de elever, der vælger os til, og give dem de bedste forudsætninger for at klare sig godt i deres fremtidige liv.

Det it-mæssige område er i fokus, idet alle skolens elever får tilbudt Microsoft Office 365 med gratis adgang til Officepakken, og eleverne i 1. klasse får udleveret en personlig IPAD. I alle klasse- og faglokaler findes interaktive tavler. Alle elever medbringer PC fra 5. klasse.

Lærernes arbejdstid er tilrettelagt med to eftermiddage til mødevirksomhed, samarbejde og fælles forberedelse på skolen samt en del tid til individuel forberedelse og fordybelse, hvor den enkelte lærer kan vælge at arbejde på skolen eller hjemme. Vi har en velfungerende tutorordning for nyansatte, og der hersker en høj grad af hjælpsomhed og godt humør blandt personalet.

Yderligere oplysninger om skolen kan findes på: www.kss-vejle.dk

Kontakt evt. skoleleder Vibeke Juul Johansen på tlf.:

20 24 67 31. Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst mellem FSL og DP.

Ansøgningen stiles til bestyrelsen og sendes i et samlet dokument til: kss@kssvejle.dk

Ansøgningsfristen er d. 12. maj 2021 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler forventes at foregå i uge 21 og 22.​

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​