​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Børn med særlige behov

Kirstine Seligmanns Børnehave rummer mange forskellige børn. Vi tilstræber, at vores arbejde med Pædagogiske Læreplaner har en naturlig sammenhæng med vores værdigrundlag, pædagogiske målsætninger og vores teoretiske pædagogiske grundlag.

Nogle gange handler vores arbejde om, at hjælpe børn med forskellige vanskeligheder af sociale eller emotionelle vanskeligheder eller fysiske udfordringer af den ene eller anden art, – med at indgå i en almindelig hverdag i vores børnehave.

Vi er bevidste om i hvilke gruppekonstellationer barnet vil få mest udbytte af aktiviteterne og vi tager udgangspunkt dels i barnets eksisterende styrker og dels i dets udviklingspotentialer, når vi tilrettelægger fælles forløb for hele børnegruppen.

Vi har et tværfagligt samarbejde med talepædagoger, børnepsykolog, sundhedsplejerske og andre fagfolk gennem vores samarbejde med Vejle kommune.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​