AKT i Kirstine Seligmanns Børnehave

​  

Pædagogiske mål:

  1.​ Det pædagogiske miljø i institutionen skal understøtte og sikre etablering af gode børnefællesskaber.

  2.​ Alle børn skal føle sig som en del af et børnefællesskab.

  3.​ Den daglige planlægning skal give børnene mulighed for deltagelse i både små og store fællesskaber.

  4.​ Der skal altid ageres på bekymring omkring et barn eller en familie.

  AKT-Medarbejderens opgaver:

  1.​ AKT-medarbejderen igangsætter udarbejdelse af sociogrammer og relationscirkler.

  2.​ AKT-medarbejderen deltager i og iagttager praksis for bedst muligt at kunne give sparring til kollegaer.

  3.​ AKT-medarbejderen/ ressourcepersonen i samarbejde med AKT-medarbejderen udarbejder handleplaner for børn, der har behov for en særlig         indsats.

  4.​ AKT-medarbejderen sørger for i samarbejde med ledelsen for anmodninger om konsultativ bistand eller indstillinger.

  Forebyggende indsatser I Kirstine Seligmanns Børnehave:

  1.​ Vi arbejder med ”fri for mobberi”.

  2.​ Vi skifter grupper mindst 3 gange om året – for at udbygge barnets relationer/adgang til fællesskaber og med hensyn til læringsmiljøet.

  3.​ Vi arbejder med minitur, minikreativ, dialogisk læsning m.m. (1 voksen til 4-5 børn), for at understøtte børn i udsatte positioner.

  4.​ Vi arbejder efter vækstmodellen og pædagogiske handleplaner

  5.​ Vi har ugemøde, hvor børns trivsel og udvikling, og børnefællesskaber er en væsentlig del af dagsordenen.

  AKT-Medarbejderens kompetenceudvikling:

  1.​ Deltagelse i udviklingsforløb for AKT-vejledere i Vejle kommune.

  2.​ Deltagelse Vejle kommunes AKT-netværk.

  3.​ Ugentligt møde med lederen af Kirstine Seligmanns Børnehave.

  4.​ Evaluering af indsatser løbende og hvert år op til sommerferien

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej