​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

AKT i Kirstine Seligmanns Børnehave

​  

Pædagogiske mål:

  1.​ Det pædagogiske miljø i institutionen skal understøtte og sikre etablering af gode børnefællesskaber.

  2.​ Alle børn skal føle sig som en del af et børnefællesskab.

  3.​ Den daglige planlægning skal give børnene mulighed for deltagelse i både små og store fællesskaber.

  4.​ Der skal altid ageres på bekymring omkring et barn eller en familie.

  AKT-Medarbejderens opgaver:

  1.​ AKT-medarbejderen igangsætter udarbejdelse af sociogrammer og relationscirkler.

  2.​ AKT-medarbejderen deltager i og iagttager praksis for bedst muligt at kunne give sparring til kollegaer.

  3.​ AKT-medarbejderen/ ressourcepersonen i samarbejde med AKT-medarbejderen udarbejder handleplaner for børn, der har behov for en særlig         indsats.

  4.​ AKT-medarbejderen sørger for i samarbejde med ledelsen for anmodninger om konsultativ bistand eller indstillinger.

  Forebyggende indsatser I Kirstine Seligmanns Børnehave:

  1.​ Vi arbejder med ”fri for mobberi”.

  2.​ Vi skifter grupper mindst 3 gange om året – for at udbygge barnets relationer/adgang til fællesskaber og med hensyn til læringsmiljøet.

  3.​ Vi arbejder med minitur, minikreativ, dialogisk læsning m.m. (1 voksen til 4-5 børn), for at understøtte børn i udsatte positioner.

  4.​ Vi arbejder efter vækstmodellen og pædagogiske handleplaner

  5.​ Vi har ugemøde, hvor børns trivsel og udvikling, og børnefællesskaber er en væsentlig del af dagsordenen.

  AKT-Medarbejderens kompetenceudvikling:

  1.​ Deltagelse i udviklingsforløb for AKT-vejledere i Vejle kommune.

  2.​ Deltagelse Vejle kommunes AKT-netværk.

  3.​ Ugentligt møde med lederen af Kirstine Seligmanns Børnehave.

  4.​ Evaluering af indsatser løbende og hvert år op til sommerferien

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​