​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

​   Skolepenge samt betaling for SFO og børnehave forfalder til betaling d. 1. i hver måned.

   Kirstine Seligmanns Skole er tilsluttet PBS (Pengeinstitutternes betalingsservice),

   og forældre skal benytte denne betalingsform via dette link

Skole

Skolepenge for skoleåret 2020/21 i 0.-10. klasse er pr. rate: 1524,- kr.

Der betales skolepenge 11 gange årligt (juli er betalingsfri).
Skolepenge forfalder til betaling d. 1. i hver af månederne august – juni med sidste rettidige indbetaling d. 5. i måneden.

Skolepengebetalingen bedes foretaget via PBS.
Skolepenge kan også betales ved giroindbetalingskort, som udsendes fra skolen.


I slutningen af juni måned udsendes ét girokort gældende for august måned og i midten af august måned udsendes girokort til resten af skoleårets måneder.

Går flere søskende på skolen samtidig, ydes søskendemoderation, idet ældste barn betaler fuld pris, næstældste barn får 25% rabat, tredje barn får 50% rabat. fjerde barn får 75% rabat.

​SFO

Den månedlige sats for skoleåret 2020/21 er 1142,- kr.

Betaling for deltagelse i skolefritidsordningen foregår på samme måde som skolepengebetalingen – enten via PBS eller ved giroindbetalingskort – 11 gange om året. Juli er betalingsfri.

Raterne forfalder til betaling senest den 5. i månederne august –juni. 

Tilkøb for ekstra ferieuge (27): 600,- kr. (ingen søskendemoderation).

Der ydes søskendemoderation procentvis som i skoledelen.

Ang. udmeldelse i SFO: Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til den sidste kalenderdag i en måned.

​Lejrskoler​

4. ab​

Sdr. Stenderup​​

600 kr.​

6. ab​

Ribe​

1200 kr.​

8. abc​

Bornholm​

1500 kr.​

10. ab​

Berlin​

1900 kr.​

Børnehave

Prisen for en børnehaveplads pr. 1.8. 2020 er 2290,- kr. pr. måned i 12 måneder.

Ændring af forældrebetalingens størrelse kan ske med 1 måneds varsel, i henhold til børnehavens vedtægt § 12 stk. 2.

​Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud søges via Vejle kommune

Fripladstilskud

​Fra staten stilles der årligt et beløb til rådighed for samtlige landets frie grundskoler til dækning af delvise fripladser.


Fordelingen sker efter retningslinier, skolen modtager fra Privatskolernes Fordelingssekretariat.

Der kan søges tilskud ved en bruttoindtægt under 335.540,- kr. ved 1 barn.
Ved flere børn på skolen stiger indtægtsgrundlaget med ca. 14.000,- kr. pr. barn.

Det maksimale tilskud, som blev ydet i skoleåret 2019/20, var ca. 3.800,- kr. pr. elev ifb. skolepenge og ca. 2500,- kr. pr. elev ifb. SFO-betaling.

Ansøgningsskema kommer på opslagstavlen på Forældreintra. Sidste frist for ansøgning er primo september 2020.

Et evt. fripladstilskud udbetales først i slutningen af skoleåret.

Ovennævnte er gældende for skolepenge og SFO-betaling.

OBS: Der er mulighed for at søge særligt fripladstilskud til forældre, som er økonomisk ramt på grund af COVID-19. 

Nærmere information findes på ForældreIntras opslagstavle. Ved yderligere spørgsmål: kontakt afdelingsleder Roald Kaps.

​Indmeldelsesgebyr

​Ved indmeldelse på skolens venteliste opkræves et gebyr på 500,- kr

Ang. udmeldelse

​Læs retningslinjer vedr. udmeldelse her​

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​