​   Skolepenge samt betaling for SFO og børnehave forfalder til betaling d. 1. i hver måned.

   Kirstine Seligmanns Skole er tilsluttet PBS (Pengeinstitutternes betalingsservice),

   og forældre skal benytte denne betalingsform via dette link

Skole

Skolepenge for skoleåret 2023/24 i 0.-10. klasse er pr. rate: kr. 1680,-

Der betales skolepenge 11 gange årligt (juli er betalingsfri).
Skolepenge forfalder til betaling d. 1. i hver af månederne august – juni med sidste rettidige indbetaling d. 5. i måneden.

Skolepengebetalingen bedes foretaget via PBS.
Skolepenge kan også betales ved giroindbetalingskort, som udsendes fra skolen.


Girokort/advisering fremsendes via mail den foregående måned hele skoleåret.

Går flere søskende på skolen samtidig, ydes søskendemoderation, idet ældste barn betaler fuld pris, næstældste barn får 25% rabat, tredje barn får 50% rabat. fjerde barn får 75% rabat.

​SFO

Den månedlige sats for skoleåret 2023/24 er kr. 1260,-

Betaling for deltagelse i skolefritidsordningen foregår på samme måde som skolepengebetalingen – enten via PBS eller ved giroindbetalingskort – 11 gange om året. Juli er betalingsfri.

Raterne forfalder til betaling senest den 5. i månederne august –juni. 

Tilkøb for ekstra ferieuge (27): 600,- kr. (ingen søskendemoderation).

Der ydes søskendemoderation procentvis som i skoledelen.

Ang. udmeldelse i SFO: Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til den sidste kalenderdag i en måned.

​Lejrskoler​

4. ab​

Sdr. Stenderup​​

800 kr.​

6. ab​

Ribe​

1540 kr.​

8. abc​

Bornholm​

1870 kr.​

10. ab​

Berlin​

2500 kr.​ 

(+ madpenge)

Børnehave

Prisen for en børnehaveplads pr. 1.8.2023 er kr. 2500,- pr. måned i 12 måneder.

Koloni: kr. 170, -

Ændring af forældrebetalingens størrelse kan ske med 1 måneds varsel, i henhold til børnehavens vedtægt § 12 stk. 2.

​Økonomisk fripladstilskud og søskendetilskud søges via Vejle kommune

Fripladstilskud

​Fra staten stilles der årligt et beløb til rådighed for samtlige landets frie grundskoler til dækning af delvise fripladser.


Fordelingen sker efter retningslinier, skolen modtager fra Privatskolernes Fordelingssekretariat.

Der kan søges tilskud ved en bruttoindtægt under 335.540,- kr. ved 1 barn.
Ved flere børn på skolen stiger indtægtsgrundlaget med ca. 14.000,- kr. pr. barn.

Det maksimale tilskud, som blev ydet i skoleåret 2022/23, var ca. 3.800,- kr. pr. elev ifb. skolepenge og ca. 2500,- kr. pr. elev ifb. SFO-betaling.

Ansøgningsskema kommer på opslagstavlen på Forældreintra. Sidste frist for ansøgning er primo september 2023.
Et evt. fripladstilskud udbetales først i slutningen af skoleåret.

Ovennævnte er gældende for skolepenge og SFO-betaling.

Ved yderligere spørgsmål: kontakt afdelingsleder Roald Kaps

​Indmeldelsesgebyr

​Ved indmeldelse på skolens venteliste opkræves et gebyr på 500,- kr

Ang. udmeldelse

​Læs retningslinjer vedr. udmeldelse her​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej