Tilsynserklæring

Som tilsynsførende for Kirstine Seligmanns Skole har forældrekredsen valgt:

Kurt Ernst, Nøjsomhedsvej 33, 8220 ​Brabrand.

​Kurt Ernst har en baggrund som tidligere skoleleder på Elise Smiths Skole og tidligere formand for Danmarks Privatskoleforening gennem 24 år.

Valget, der gælder i to år, blev foretaget på forældrekredsmødet d. 15. juni 2021.

Valgperioden dækker skoleårene 2021/22 og 2022/23.

Kurt Ernst blev valgt som tilsynsførende første gang på forældrekredsmødet d. 24. april 2017.
​Da tilsynsførende højst må fungere i 6 år i alt på skolen, skal der vælges ny tilsynsførende på forældrekredsmødet/generalforsamlingen i foråret 2023.

Skolens tilsynsførende følger undervisningen i klasserne og fører tilsyn med at skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynserklæring Kirstine Seligmanns Skole 2021-22

Skole: Kirstine Seligmanns Skole

Skolekode: 631 018

Afsnittet om tilsyn i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kan læses her

Oversigt over tilsyn vedr. undervisning, fag og klasser på Kirstine Seligmanns Skole i 2019/20, 2020/21 og 2021/22

Se oversigten her

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej