​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Tilsynserklæring

Som tilsynsførende for Kirstine Seligmanns Skole har forældrekredsen valgt:

Kurt Ernst, Nøjsomhedsvej 33, 8220 ​Brabrand.

​Kurt Ernst har en baggrund som tidligere skoleleder på Elise Smiths Skole og tidligere formand for Danmarks Privatskoleforening gennem 24 år.

Valget, der gælder i to år, blev foretaget på forældrekredsmødet d. 29. april 2019. Valgperioden dækker skoleårene 2019/20 og 2020/21.

Kurt Ernst blev valgt som tilsynsførende første gang på forældrekredsmødet d. 24. april 2017. Valgperioden dækkede skoleårene 2017/18 og 2018/19.

Skolens tilsynsførende følger undervisningen i klasserne og fører tilsyn med at skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Tilsynserklæring Kirstine Seligmanns Skole 2020/21

Skole: Kirstine Seligmanns Skole

Skolekode: 631 018

Afsnittet om tilsyn i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kan læses her

Oversigt over tilsyn vedr. undervisning, fag og klasser på Kirstine Seligmanns Skole i 2018/19, 2019/20 og 2020/21

Se oversigten her

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​