Tilsynserklæring

Som tilsynsførende for Kirstine Seligmanns Skole har forældrekredsen valgt:

Kurt Ernst, Nøjsomhedsvej 33, 8220 ​Brabrand.

​Kurt Ernst har en baggrund som tidligere skoleleder på Elise Smiths Skole og tidligere formand for Danmarks Privatskoleforening gennem 24 år.

Valget, der gælder i to år, blev foretaget på forældrekredsmødet d. 15. juni 2021.

Valgperioden dækker skoleårene 2021/22 og 2022/23.

Kurt Ernst blev valgt som tilsynsførende første gang på forældrekredsmødet d. 24. april 2017.
​Da tilsynsførende højst må fungere i 6 år i alt på skolen, skal der vælges ny tilsynsførende på forældrekredsmødet/generalforsamlingen i foråret 2023.

På forældrekredsmødet/generalforsamlingen d. 18. april 2023 valgtes ny tilsynsførende, Arne Pedersen. Valgperioden dækker skoleårene 2023/24 og 2024/25.

​Arne er læreruddannet og har en fortid på Elise Smiths Skole i Aarhus. 

I årene 1992 til 2012 var han ansat i Frie Skolers Lærerforening, de sidste 16 år som formand. 

Arne har dermed en grundig indsigt i den lovgivning og de regler, der gælder for de frie grundskoler. 

Skolens tilsynsførende følger undervisningen i klasserne og fører tilsyn med at skolens samlede undervisningstilbud, ud fra en helhedsvurdering, står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Læs tilsynserklæringen herunder.

Tilsynserklæring Kirstine Seligmanns Skole 2022-2023

Skole: Kirstine Seligmanns Skole

Skolekode: 631 018

Afsnittet om tilsyn i Bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. kan læses her

Oversigt over tilsyn vedr. undervisning, fag og klasser på Kirstine Seligmanns Skole i 2020/21, 2021/22 og 2022/23

Se oversigten her

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej