Størrelser

I overensstemmelse med folkeskoleloven er Kirstine Seligmanns Skole en fuldt udbygget grundskole, der består af:
Børnehaveklasse, 1. - 9. klasse og 10. klasse.

Skolen er to-sporet i 0.-6. og 10. klasse. 7.-9. klassetrin er tre-sporet.
Skolen har et samlet elevtal på ca. 548 elever.

Det maksimale elevtal på de enkelte klassetrin er:

Børnehaveklasse

20 elever

1.-4. klasse

20 elever

5. klasse

20 elever

6. klasse

22 elever

7.-9. klasse

24 elever

10. klasse

24 elever

Undervisningspligten begynder d. 1. aug. i det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år.
Hvis forældrene anmoder om det, kan det lade sig gøre at udsætte undervisningspligtens indtræden ét år, når det er begrundet i barnets udvikling. På den anden side kan forældrene også anmode om, at skolegangen påbegyndes i det år, hvor barnet fylder 6 år, hvis man skønner, at barnet kan følge undervisningen. Undervisningspligten varer 9 år.
Børnehaveklassens undervisning, der foregår det sidste år inden undervisningspligtens begyndelse, kan ikke medregnes i de 9 år.

It-introduktionskursus på 5. og 7. årgang

Fra 5. årgang skal eleverne medbringe egen computer.​ 

Fra skoleårets start indledes med "Kend din computer" kurser, hvor eleverne lærer at anvende programmer og funktioner, der kan understøtte undervisningen.

Nye elever på 7. årgang modtager også kursus i brug af computeren.

Halvårsfag

På 5. og 6. årgang​ undervises halvårligt i to ugentlige lektioner i fagene madkundskab og billedkunst. Faget madkundskab er tildelt tre lektioner. Billedkunst er tildelt to lektioner.

​Faget teknologi er repræsenteret med én lektion, der optræder i det ene skolehalvår.

Se beskrivelse af faget teknologi her

Modulfag

På 6. årgang deles eleverne på tværs af klasserne, i ”modulhold”. 

Der er tre moduler a´ ca. 13 ugers varighed. Her møder eleverne Fysik, Mindstorm og Teknologi.
Elevfordelingen er med 14-15 elever pr. hold.

Fysik er tænkt som en ”appetitvækker” til faget fysik/kemi, som er obligatorisk fra 7. klasse, ligesom faget Mindstorm skal støtte og udvikle elevernes kompetencer omkring it og medier.​ 

I 10. klasse har hver klasse tre modulfag: Psykologi, økonomi og sundhed. Hvert fag strækker sig over 1/3 af skoleåret. Hermed får eleverne mulighed for at danne sig et overblik over alle tre fagområder. 

Billedkunst. Her produceres puslespil.​​

Naturfag: Her undersøges organer fra dyr.

Niveaudeling

På 8.-10. klassetrin indføres niveaudeling i fagene: matematik, engelsk, tysk.
Her er et gennemsnitligt elevtal på 18.
Klasserne deles også her på tværs.
Eleverne modtager herved den undervisning, der bedst understøtter deres behov, niveau og faglige udvikling.
​Der er mulighed for at skifte imellem holdene, så man befinder sig der, hvor man opnår det bedste udbytte.
Det er alene læreren, der afgør, når der skal ske et skifte.

På 8., 9. og 10. klassetrin tilbydes Goethe tysk.

På 9. klassetrin udbygges niveaudelingen med faget fysik/kemi. Derved er der niveaudeling i 4 fag på dette klassetrin.
​Niveaudelingen udmøntes ved, at der tilbydes en ekstra lektion til de elever, der har behov for ekstra støtte i faget.

Desuden tilbydes valgfaget Cambridge engelsk på dette klassetrin.

I 10. klasse er der fortsat niveaudeling i fagene: matematik, engelsk og tysk. 

Som alternativ til tysk kan vælges fransk eller tysk som kulturfag.

Det gennemsnitlige elevtal på holdene er ml. 16-18.

​​Valgfag

På 5.-6. klassetrin tilbydes valgfaget skak med en ugentlig lektion.

På 6.-9. klassetrin tilbydes valgfaget "Unge forskere" med to ugentlige lektioner.

På 5.-10. klassetrin tilbydes valgfaget "Kor" med en ugentlig lektion.

På Kirstine Seligmanns Skole skal eleverne i 7.klasse vælge mellem tre toårige praktiske/musiske valgfag. Valgfagene er billedkunst, håndværk/design og madkundskab. 

Valgfaget afsluttes med en prøve på 8. klassetrin.​

Læs mere om valgfaget billedkunst her

Læs mere om valgfaget madkundskab her

Læs mere om valgfaget håndværk/design her

​Der undervises årligt i to ugentlige lektioner i begge fag. Fordelingen af lektionerne er skiftevis med tre lektioner og en lektion.

På 8. årgang fortsættes valgfagene og afsluttes med en afsluttende obligatorisk prøve.

På 10. årgang tilbydes fysik/kemi som valgfag. Et valgfag, som skolen anbefaler eleverne at følge.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej