Skole-hjem samarbejdet

Klasseforældremøde

Der afholdes ét årligt klasseforældremøde i løbet af efteråret.

Klasseforældremøderne fungerer dels som informationsmøder og dels som møder, hvor drøftelser af aktuelle ting vedr. årgangen/klassen er på dagsordenen.

På klasseforældremøderne vælges repræsentanter til skolens Initiativråd på lige klassetrin, og endvidere kan klassens forældre danne et forældreråd, der kan tage sociale initiativer vedr. klassen.

Konsultation/skole-hjem-samtale

Der afholdes 7 årlige konsultationer på skolen.
​Konsultationerne finder sted den første onsdag i månederne: oktober, november, december, februar, marts, april og maj fra kl. 17.30 – 19.00 (med undtagelse af april og maj måned).

Det forventes, at konsultationerne har en varighed af ca. 5 min. med hver lærer.
Hvis der er behov for en længerevarende samtale mellem hjem og skole, kan den finde sted på et andet aftalt tidspunkt.

Mål med konsultationerne
Konsultationerne tænkt som et tilbud til forældre og elever med mulighed for at indgå i en kort dialog med læreren om elevens læringsudbytte og evt. blive orienteret om adfærd i og udenfor undervisningen.

Skoleåret 2022/23: 1. klasse, 7.c og 10. klasse i oktober – november, 9.a i december - februar
Forældre i 1. klasse, forældre og elever i 7.c og i 10. klasserne bliver inviteret til konsultationer a´ 10 minutters varighed i løbet af oktober-november måned. Således får alle forældre i nye klasser fra skoleårets begyndelse en samtale med dansk-/klasselæreren. Forældre og elever i 9.a blive inviteret til en konsultation a´10 minutters varighed med dansk-/klasselærer.

0. klasse, SFO og ledelse

Ledelsen er til stede på konsultationsaftnerne.
SFO-årgangspædagoger er til stede efter intern plan.

Retningslinjer for konsultationerne

Ved tilmelding: Det er vigtigt at afsætte mindst fem minutter mellem hver konsultation, så der er tid til at gå/skifte til næste lærer.
Samtaletiden på 5 min. bedes overholdt, ellers skrider hele planen.

For at kunne tilbyde mulighed for konsultation for alle, er det kun muligt at tilmelde sig maksimalt til to konsultationer årligt pr. elev pr. fag. Konsultationer derudover aftales med den enkelte lærer efter behov.

Tilmeldingssystemet foregår via ForældreIntra.

Børnehaveklassernes skole-hjem-samtaler

Børnehaveklasselederne inviterer forældre til to årlige skole-hjemsamtaler, en efterårs- og en forårssamtale i løbet af 0. klasse. Her vil barnets aktuelle standpunkt og udviklingspunkter blive belyst ud fra læseevaluering og daglige observationer.

Kontaktbogen

Kontaktbogen anvendes til korte beskeder og forespørgsler. Meddelelse om sygdom sker gennem kontaktbogen, ligesom den kan anvendes til korte beskeder mellem skole og hjem vedr. lektier

Skoleintra/forældreintra

Forældreintra anvendes på alle årgange.

Bemærk, der kan være en responstid på op til tre hverdage.

Mails

​Forældrene har mulighed for at sende mails til skolens mailadresse.

 

Telefonen

Telefonen benyttes som den hurtige ”her-og-nu”-kontaktmulighed, når skolen eller forældrene har brug for at komme i kontakt med hinanden.

​Telefonen er god til korte informationer og er ofte praktisk at bruge, men man bør være opmærksom på, at modtageren af opkaldet kan være optaget af private gøremål og derfor ikke har nemt ved at føre den ønskede samtale.

Gensidige forventninger

Udgangspunktet for et succesfuldt samarbejde er gensidig respekt og hensyntagen, herunder altid at føre en dialog i en god og lødig tone.

Ligegyldig hvilken form for forældresamarbejde det drejer sig om, er det vigtigt at lytte opmærksomt til de udtalelser, der bringes frem. Skolens primære mål er naturligvis at undervise i fag og dannelsesmæssige temaer ud fra den målsætning, der er nedfældet for Kirstine Seligmanns Skole.

Hvis eleven og hjemmet ikke accepterer dette forhold og ønsker at sætte en anden dagsorden, er det vigtigt at dialogen herom finder sted på en sådan måde, at den daglige undervisningssituation ikke belastes.
Også derfor er det godt at anvende de formaliserede samarbejdsorganer og fremgangsmåder.

Forældresamarbejdet er oftest fyldt med varme og glæde over, at ting kan lykkes, at meget blot glider af sted i den rigtige retning, og så er det godt at høre andre voksnes iagttagelser om det, man er optaget af.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej