Mød lærer Anja Hansen​

Anja Hansen har været lærer på Kirstine Seligmanns Skole siden 2004.

Hun underviser primært i dansk og billedkunst men har også idræt, historie og matematik på repertoiret.

Lærer Anja Hansen: Børnene lærer værdien ved samarbejde lige fra 0. klasse

Når jeg underviser i indskolingen, forsøger jeg at skabe en kobling mellem det faglige og det sociale i klassen. Vi er på skolen privilegerede i den forstand, at forældrene aktivt har valgt skolen til. Det giver et stærkt engagement, hvilket hjælper os til at skabe ro, tid og rum til at gøre det, vi er bedst til, nemlig at undervise.
Med opbakningen hjemmefra møder eleverne glade og engagerede op til skoledagen og er klar til dagens dont, når klokken ringer ind.

I min undervisning arbejder jeg aktivt med at bevidstgøre eleverne om kvaliteten af samarbejde, og jeg forsøger at gøre dem bevidste om deres eget ansvar og deres egen rolle i et velfungerende samarbejde - både i faglige og sociale sammenhænge. Det gør jeg blandt andet ved, at eleverne arbejder med én fast læringsmakker i en periode på to uger, hvorefter de igen skifter makker.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej