Udvikling af Matematikfaget på KSS

Selv ting, der fungerer godt, kan have brug for forandring og tilpasning. Ved at betragte matematikfaget som et fokusfag har vi skabt mulighed for at undersøge og gentænke selv de små elementer, som vi til daglig tager for givet. 

Nogle af disse elementer blev endda betragtet for første gang.

Møderækken har belyst, at de strukturer, der ligger til grund for holddeling og praktiske forhold omkring skemaer, kan og bør ændre sig. Disse strukturer behøver ikke nødvendigvis være de samme år efter år.

Fokusmøderne har øget deltagernes forståelse af de mange nuancer, matematikfaget rummer af didaktiske elementer. Vi har opdaget, at der er mange måder at undervise i faget på, som alle peger i samme retning og beriger undervisningen.

Møderækken har sat skibe i søen, både i teamet som helhed og hos de enkelte deltagere. Hvor disse skibe skal hen, kan være svært at vurdere i starten af rejsen, men det er en del af udviklingsprocessen. Møderne har fungeret som tid til langsigtet strategisk arbejde.

Desuden har møderne belyst behovet for at fremme forståelsen for fagets faglige slutmål på alle årgange. 

Vi har haft niveaudelingen fra 7. til 8. klasse som tema på et af møderne og er blevet skarpere på, hvilke betragtninger vi tager med i niveaudelingen.

Nogle af møderne har haft karakter af faglig sparring, hvilket har været værdifuldt for vidensdeling i fagteamet. 

Det har vist sig, at behovet for didaktisk sparring er til stede som et yderligere udviklingspunkt for kommende fagmøder.

Møderne har bidraget til at få øje på udviklingspotentialer i vores hverdag, herunder:

  • Den røde tråd i matematik fra indskoling til udskoling
  • Fokus på de matematiske kompetencer
  • Niveaudeling i udskolingen
  • Samarbejde på tværs af klasser og hold
  • Faglig vidensdeling

Møderne har vist værdien af at holde møder, der er "friholdt" for at skulle ende ud med konklusioner. Dette giver idéerne mere luft under vingerne og fremmer kreativiteten.

Samlet set har disse møder givet os værdifulde indsigter og værktøjer til at videreudvikle matematikfaget til gavn for både elever og undervisere.

Møderne vil således have betydning for den kommende proces med at lave en fordeling fra 7. årgangs klasseopdelte hold, til 8. årgangs niveauopdelte hold.​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej