​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Evaluering naturfag 7.-10. årgang 2017/18

Beskrivelse af evalueringsfokus

I overbygningens naturfaglige faggrupper har der i evalueringsperioden været

fokus på den mundtlige fællesfaglige naturfagsprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Skoleåret 2017/2018 er det andet skoleår, som afsluttes med fællesfaglig prøve, og her har naturfagslærerne arbejdet på optimering af de 4 naturfaglige kompetencer, som beskrevet i prøvevejledningerne m.m. med særligt henblik på elevernes kompetencekendskab.

Faggruppen har arbejdet med, hvordan de fællesfaglige undervisningsforløb bedre understøtter elevernes tilegnelse af de naturvidenskabelige kompetencer hver for sig.

Beskrivelse af evalueringen

Naturfagslærerne har omstruktureret processen, når eleverne arbejder fællesfagligt frem mod afsluttende eksamen. Det har vist sig at fungere bedst, når eleverne går i dybden med et frem for alle fire naturvidenskabelige kompetencer. Og fællesfaglige forløb behøver ikke hver gang inkludere grundig udarbejdelse af en tværfaglig naturvidenskabelig problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål fra alle tre fag.
​Der er blevet udarbejdet taksonomier i forhold til flere af de 4 kompetencer - taksonomier, som eleverne aktivt har arbejdet med i de fællesfaglige forløb på 8. og 9. årgang.

​​​​

Konklusion på evalueringen

Det har fungeret godt, at udspecificere kompetencearbejdet i de fællesfaglige forløb, så eleverne arbejder med et eller to kompetencer ad gangen, frem for alle fire.
​Arbejdet med taksonomier har tydeliggjort for eleverne, hvad der fx kræves af gode undersøgelser/modelleringer.

Fx har eleverne i et fokusforløb arbejdet specifikt med modellerings-kompetencen med brug tre 3 niveauer. Som afslutning på forløbet udvalgtes et til to eksemplariske modelleringseksempler, hvor eleverne på niveau 2 (analyse og anvendelse) bl.a. demonstrerede god forståelse for at kunne reducere kompleksitet og skabe overblik vha. naturfaglige modeller.

Evalueringen går således på, at eleverne har sikkert kendskab til de fire kompetenceområder.
​Hermed får de mulighed for, gennem selv at arbejde med taksonomier, i forbindelse med udarbejdelse og præsentation af egne undersøgelser/modelleringer og gennem iagttagelser af andres præsentationer af undersøgelser/modelleringer og bliver bevidstgjort om, på hvilket taksonomiske niveau elevernes eget arbejde er på.

Beskrivelse af fremtidigt fokus og opfølgningsplan

Fremtidigt fokus hos overbygningens naturfaglige faggruppe kommer til at fokusere på placeringen af de fællesfaglige undervisningsforløb i årsplanerne.

I skoleåret 2018/2019 arbejdes der videre med taksonomier og udspecificering af kompetencer, når eleverne arbejder med deres fællesfaglige forløb.​

​​​

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​