Evaluering naturfag 1.-6. årg. 2017/18

Beskrivelse af evalueringsfokus

​I naturfag 1.-6. årgang har der i evalueringsperioden, for andet år i træk, været fokus på eksperimenterende undervisning i naturfag på 3.-6. årgang.


​​Beskrivelse af evalueringen

​Der har været fokus på logbog, forforståelse af emnet, fagudtryk, undersøgelser, hypoteser og konklusioner.​​

Konklusion af evalueringen

Her på andet år ser vi tegn på udvikling indenfor flere områder.
​Vi ser elever, som har kendskab til arbejdsgangene i laboratoriet. Eleverne kender processerne i naturvidenskabelig undervisning.

De ved de skal have en forforståelse og have dannet egne hypoteser før en egentlig undersøgelse.

De kan opstille mål og kriterier for en naturfaglig undersøgelse, samt danne nye hypoteser ud fra opsamlet data. Det opnås ved, at den eksperimenterende undervisning indgår som undervisningsmetode i alle forløb i naturfag på alle klassetrin.​

​Beskrivelse af fremtidigt fokus og opfølgningsplan

​Det fremtidige fokus er, at eleverne gradvis kan indgå i dialog om undersøgelsesresultater og data.

Andet fokus er, at eleverne kan relatere deres undersøgelsesresultater til virkeligheden og derved tilegne sig perspektiveringskompetence.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej