​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Evaluering naturfag 1.-6. årg. 2017/18

Beskrivelse af evalueringsfokus

​I naturfag 1.-6. årgang har der i evalueringsperioden, for andet år i træk, været fokus på eksperimenterende undervisning i naturfag på 3.-6. årgang.


​​Beskrivelse af evalueringen

​Der har været fokus på logbog, forforståelse af emnet, fagudtryk, undersøgelser, hypoteser og konklusioner.​​

Konklusion af evalueringen

Her på andet år ser vi tegn på udvikling indenfor flere områder.
​Vi ser elever, som har kendskab til arbejdsgangene i laboratoriet. Eleverne kender processerne i naturvidenskabelig undervisning.

De ved de skal have en forforståelse og have dannet egne hypoteser før en egentlig undersøgelse.

De kan opstille mål og kriterier for en naturfaglig undersøgelse, samt danne nye hypoteser ud fra opsamlet data. Det opnås ved, at den eksperimenterende undervisning indgår som undervisningsmetode i alle forløb i naturfag på alle klassetrin.​

​Beskrivelse af fremtidigt fokus og opfølgningsplan

​Det fremtidige fokus er, at eleverne gradvis kan indgå i dialog om undersøgelsesresultater og data.

Andet fokus er, at eleverne kan relatere deres undersøgelsesresultater til virkeligheden og derved tilegne sig perspektiveringskompetence.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​