​Evaluering engelsk 1.-6. årgang i skoleåret 2017/18

Beskrivelse af evalueringsfokus

​I faget engelsk 1.-6. årgang har der i evalueringsperioden været opmærksomhed på mundtlig kommunikation og præsentation.

Vores fokus er dannet på baggrund af observationer på området. Disse viser, at eleverne på samtlige klassetrin udviser stor diversitet i deres sproglige udvikling, da engelsk er et fag, hvor eleverne kommer med forskellige læringsforudsætninger.

Beskrivelse af evalueringen

​Fagudvalget har taget udgangspunkt i UVM’s mål for området.

Eleverne skal opbygge deres mundtlige selvtillid mht. selv at kunne præsentere hverdagsemner fra deres nære miljø på engelsk.
​Eleverne har fået vejledning til opbygningen af deres præsentation tilpasset klassetrin, og der er blevet opstillet faste mål og skabeloner for præsentationens udformning.

Denne metode blev desuden valgt for at sikre, at vi arbejdede med emnet fælles på tværs af årgangene.

I selve målene på årgangene ser vi en tydelig progression.

Eleven starter med at have tryghed og støtte i en meget fast struktur og har forberedt enkelte ord og små stilladserede sætninger. Senere anvendes flere beskrivende ord og længere sætninger, og til sidst i forløbet kan eleven tale mere frit og fremlægge korte fortællinger. Sidst i forløbet har eleven desuden kompetencer til at forholde sig spontant til respons fra kammerater og lærer.

IPad og PC er en integreret del af undervisningen, så IT bliver brugt som et naturligt redskab i elevernes præsentationer på alle klassetrin fra 1.-6.​

Konklusion af evalueringen

​Vi oplever at UVM’s mål lægger op til at arbejde multimodalt med præsentationer.

Eleverne bliver udfordret på deres eget niveau, og de kan arbejde med præsentationen i deres eget tempo.

Forudsætningerne hos udfordrede elever bliver tilgodeset i stilladseringstilgange og i samarbejde med læringsmakker.

Dygtige elever udviser stor tilfredshed ved at have tid nok til at forberede deres præsentation, som giver plads til yderligere læring og udvikling. Præsentationen afspejler den enkeltes indsats i forhold til grundighed og engagement.

Beskrivelse af fremtidigt fokus og opfølgningsplan

​Fremadrettet har vi fokus på, at eleverne fortsat skal have stilladseret deres præsentationskompetencer og have tid og plads til udvikling.

Fagudvalget vil også fremadrettet have fokus på vurderingsprocesser til eleverne, så eleverne selv er bevidste om deres egne faglige progressioner.​​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej