Evaluering i skoleåret 2017/18​

​I skoleåret 2017/18 har fokusfagene været: Engelsk og naturfag.

​Fagudvalgene: engelsk 1.-6. årgang, engelsk 7.-10. årgang, naturfag 1.-6. årgang samt naturfag 7.-10. årgang har arbejdet med flg.:

- udvælgelse af evalueringsfokus

- gennemførelse af evaluering

- konklusion af evalueringen

- udarbejdelse af opfølgningsplan og fremtidigt fokus.

Udvælgelsen af disse fag beror for naturfags vedkommende især på den ny-indførte fælles naturfagsprøve. Og da engelsk er det førende 2. sprog, som eleverne stifter bekendtskab med allerede fra 1. klasse, og med en obligatorisk- samt en lodtrukken FP9 prøve, er det naturligt, at dette fag får fokus.​​​​

​ 

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej