​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Evaluering i skoleåret 2017/18​

​I skoleåret 2017/18 har fokusfagene været: Engelsk og naturfag.

​Fagudvalgene: engelsk 1.-6. årgang, engelsk 7.-10. årgang, naturfag 1.-6. årgang samt naturfag 7.-10. årgang har arbejdet med flg.:

- udvælgelse af evalueringsfokus

- gennemførelse af evaluering

- konklusion af evalueringen

- udarbejdelse af opfølgningsplan og fremtidigt fokus.

Udvælgelsen af disse fag beror for naturfags vedkommende især på den ny-indførte fælles naturfagsprøve. Og da engelsk er det førende 2. sprog, som eleverne stifter bekendtskab med allerede fra 1. klasse, og med en obligatorisk- samt en lodtrukken FP9 prøve, er det naturligt, at dette fag får fokus.​​​​

​ 

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​