Evaluering i faget naturfag i skoleåret 2016/17

Evaluering naturfag 3.-6. årgang

Beskrivelse af evalueringsfokus

Vores evalueringsfokus er eksperimenterende undervisning i naturfag på 3.-6. årgang.

​Det være sig forsøg i laboratoriet og derhjemme, interview af fagpersoner og ekskursioner ud af huset. Der har været en tydelig og differentieret målsætning for den enkelte elev, der selv har været med til at danne hypoteser og konklusioner.

Beskrivelse af evalueringen

3. årgang: Opbevaring og holdbarhed af fødevarer

4. årgang: Undersøgelse af vandhul og vandkvalitet

5. årgang: Konstruktion og design af fly

6. årgang: Bygge, undersøge og beskrive bygningsformer

Konklusion af evalueringen

Forløbenes eksperimenterende undervisning har bidraget til en øget grad af læring af flere årsager. De aktivt deltagende elever har gennem undervisningen i naturfag opnået en viden og kompetencer, der sætter dem i stand til at vurdere deres egne fokuspunkter samt at kunne vurdere naturfaglige problemstillinger.

Beskrivelse af fremtidigt fokus og opfølgningsplan

Vores fremtidige fokus er, at eleverne på sigt gradvist skal blive endnu bedre til at kunne danne egne hypoteser og konklusioner. De skal kunne opstille mål og kriterier for en naturfaglig undersøgelse, samt danne nye hypoteser ud fra opsamlet data. Det opnås ved, at den eksperimenterende undervisning indgår som undervisningsmetode i alle forløb i naturfag på alle klassetrin. Fokuspunktet vil være et permanent punkt på fagudvalgsmøder i det kommende skoleår.

Evaluering naturfag 7.-9. årgang

Beskrivelse af evalueringsfokus

Evalueringsfokus for overbygningens naturfaglige faggrupper har været den nye mundtlige fællesfaglige naturfagsprøve i fysik/kemi, biologi og geografi.

Skoleåret 2016/2017 var første skoleår, som afsluttedes med den fællesfaglige prøve, og dermed første gang de tre fag skulle samarbejde om de 6 fællesfaglige forløb i løbet af 8. og 9. årgang samt afviklingen af prøveforberedelsesforløbet i april/maj og afgangsprøven i juni.

Beskrivelse af evalueringen

Kravene til fællesfaglig naturvidenskabelig mundtlig prøve præger i høj grad og stiller nye krav til undervisningens form og indhold i særdeleshed på 9. årgang, men også tydeligt på 7. og 8. årgang. Prioriteringen af praktisk og prøverelevant arbejde med de 4 kompetencer: Undersøgelse, modellering, perspektivering og kommunikation har nødvendiggjort kompromisser i forhold til behandlingen af fagenes fagfaglige indhold og dybde.

Arbejdet med de 6 fællesfaglige forløb fungerer bedst, når eleverne går i dybden med 1 frem for alle 4 naturvidenskabelige kompetencer, og undervisningen behøver ikke hver gang inkludere grundig udarbejdelse af tværfaglig naturvidenskabelig problemstilling med tilhørende arbejdsspørgsmål fra alle tre fag.

Konklusion af evalueringen

Den fællesfaglige naturvidenskabelige afgangsprøve bibringer generelt eleverne bedre forståelse for, hvad der kendetegner de naturvidenskabelige kompetencer, men udfordrer også tilrettelæggelsen af undervisningen over et skoleår i forhold til opfyldelsen af Fælles Mål. Koordineringen mellem lærerne og planlægningen af de fællesfaglige forløb op mod afgangsprøven bør fremover målrettes tydeligere med henblik på bedre integration af alle 3 fag og udspecificeret tilegnelse af enkelte kompetencer hos eleverne.

Beskrivelse af fremtidigt fokus og opfølgningsplan

Fremtidigt fokus hos overbygningens naturfaglige faggruppe kommer til at fokusere på placeringen af de fællesfaglige undervisningsforløb i årsplanerne. Desuden vil faggruppen arbejde med, hvordan de fællesfaglige undervisningsforløb bedre understøtter elevernes tilegnelse af de naturvidenskabelige kompetencer hver for sig.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej