Evaluering i faget matematik i skoleåret 2016/17

Evaluering matematik 1.-6. kl.

I faget matematik 1.-6. årgang har der i evalueringsperioden været fokus på hjælpemidler i matematikundervisningen.

Vi har haft fokus på matematiske kompetencer - herunder færdigheds- og vidensmålet omkring hjælpemidler. Evalueringen har taget sit udgangspunkt i fokuspunktet ”Matematisk kompetence”.

1.-3. kl. årgang

Progressionen i udviklingen går fra præsentation af hjælpemidlerne i indskolingen, hvor eleverne ved, hvilke hjælpemidler de kan bruge til viden om og kendskab til, hvordan de forskellige hjælpemidler bruges. De konkrete materialer vi benytter er: Centicubes, lineal, meterhjul, meterbånd, lommeregner, kugleramme, terninger, mønter og spejle.

Ipad`en bruges også som fuldt integreret hjælpemiddel i indskolingen. Eleverne benytter træningsbaserede apps, som King of Math, Numbers, Excel, Emat og Geogebra. Herudover skriver de regnehistorier i Bookcreator, laver opgaver via QR-koder og fremstiller små faglige forklaringsfilm i Imovie.

4.-6. årgang

Progressionen fortsætter således, at de erhvervede færdigheder fra 1.-3. kl. udbygges på mellemtrinnet. Eksempelvis præsenteres eleverne her for en vinkelmåler. De lærer at sætte ”krydset” i toppunktet og kan derefter måle gradtallet. Eleverne medbringer egen pc fra 5. klasse og udbygger derfor deres viden og kunnen i både Excel og geometriprogrammer, således at nye funktioner implementeres.

På mellemtrinnet præsenteres der ikke mange nye hjælpemidler. Dvs. der trænes i præcision i kendte hjælpemidler som: lineal, vinkelmåler og passer. Eleverne tegner cirkler, hvor de ved hjælp af passeren måler radius og øver sig i at tegne forskellige størrelser af cirkler.

Konklusion

Evalueringen har vist, at eleverne efter præsentation og brug af de konkrete hjælpemidler er fortrolige med brugen af dem i efterfølgende individuelle opgaver, hvor de bruger de hjælpemidler, de selv finder bedst til formålet. De har viden om forskellige hjælpemidlers anvendelse i matematiske situationer. Hjælpemidlerne understøtter elevernes faglige udvikling. Eksempelvis bruger eleverne i indskolingen linealen til at måle forskellige længder. Det kan være figurer, der er bygget af centicubes. Når brugen af lineal er tillært, løser eleverne mere komplekse opgaver som f.eks. areal og omkreds af forskellige geometriske figurer.

Brugen af IPads har fremmet anvendelsen af digitale værktøjer i matematikundervisningen, og Ipad’en bruges også som fuld integreret hjælpemiddel i indskolingen.

Opfølgningsplan

Fremtidigt fokus er på introduktion af yderligere både konkrete og digitale matematiske hjælpemidler, der bruges i undervisningen på mellemtrinnet.I faget matematik har der i indskolingen og på mellemtrinnet været fokus på måling og i overbygningen på mundtlighed.

Evaluering matematik 7.-10. årgang

I faget matematik på 7.-10. årgang har der i evalueringsperioden været fokus på matematik - mundtlighed, fremlæggelse og ræsonnementer.

Evalueringen viser følgende:

Meget tydelig og særligt simpel fokus/mål-fastsættelse overfor eleverne omkring emnet, giver en bedre effekt, end en sømløs integrering af emnet i den øvrige undervisningsemner og videns/færdighedsområder.

Højnelse af mundtlige kompetencer kræver overraskende lang tid, og er noget der skal arbejdes på kontinuerligt gennem hele overbygningen.

Vedholdende fokus på det mundtlige arbejde i overbygningsklasserne, forøger de enkelte elevers villighed til at byde ind og selvtillid til at sætte ord på deres matematik – uafhængigt af niveau.

Eleverne kan, uden større vanskeligheder, fint forholde sig til de grundlæggende kompetencer: problemløsnings-, ræsonnements- og modelleringskompetence.

Eleverne har let ved at forholde sig til nødvendigheden, og vigtigheden, af det mundtlige emne. Emnet virker for eleverne naturligt integreret i faget.

Konklusion

Tid afsat til eksplicit mundtlig fokus, tydeliggjort og sprogliggjort overfor eleverne, er hensigtsmæssigt.

Eksplicit brug af kompetencebegreberne overfor eleverne er hensigtsmæssig.

Det er nødvendigt at have det mundtlige fokusområde oppe at vende i undervisningen på ganske regelmæssig basis – det er ikke tilstrækkeligt kun at have et forløb eller to i løbet af et skoleår.

En styrkelse af elevernes mundtlige kompetencer styrker også deres øvrige matematikfaglige kompetencer og deres evne til at samarbejde.

Fokus omkring højnelse af de mundtlige kompetencer bør spille en integreret rolle i undervisningen, allerede fra 7. klasse.

Opfølgningsplan

Det tager tid at få integreret dette fokusområde i undervisningen. Det vil være hensigtsmæssigt, at det også er udvalgets fokusområde i næste periode.
​Opfølgningen drejer sig om at have skærpet fokus på vigtigheden af, at eleverne er i stand til såvel at demonstrere og fremføre deres matematiske viden mundtligt som skriftligt.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej