Evaluering i skoleåret 2016/2017

​I skoleåret 2016/17 har fagudvalgene dansk, engelsk, matematik og naturfag været udvalgt som fokusfag.

Disse fagudvalg har arbejdet med flg.: udvælgelse af evalueringsfokus, gennemførelse af evaluering, konklusion af denne samt udarbejdelse af opfølgningsplan og fremtidigt fokus.

​Forklaring vedr. evaluering i naturfag:

Naturfag 1.-6. årgang har gennemført evaluering i indeværende skoleår.

Naturfag 7.-9. årgang har gennemført evaluering om tilrettelæggelsen og gennemførelsen af undervisningen i forhold til den nye fælles naturfaglige prøve, der omfatter fagene: fysik/kemi, biologi og geografi.
​Fagudvalget har inddraget erfaringerne fra sommerens afsluttende prøver i evalueringen.

​(Evalueringen er lagt på hjemmesiden medio september).​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej