Evaluering i faget matematik i skoleåret 2015/16

I faget matematik har der i indskolingen og på mellemtrinnet været fokus på måling og i overbygningen på mundtlighed.

Evaluering matematik 0.-3. årgang

I indskolingen med fokus på måling har resultatet af evalueringen vist, at eleverne i 0. klasse gennem arbejdet med gengivelse og beskrivelse af enkle figurer og mønstre har fået et godt kendskab til brugen af centicubes, kuglerammer og linealer.

I 1.-3. klasse er emnet udbygget, således at eleverne har kendskab til omkreds og areal, ligesom regnehistorier, som illustrerer anvendelsen af tid, vægt, længde og areal i hverdagssituationer er et centralt element.

Der arbejdes videre med emnet gennem relevante matematiske apps.

Evaluering matematik 4.-6. årgang

På mellemtrinnet viser evalueringen af elevernes kendskab til og brug af måling, at de er gode til at tilegne sig viden ligesom de kan anvende formler til bestemmelse af omkreds, areal og rumfang. De største udfordringer ligger i problemløsningsopgaver, hvor eleverne ofte ikke formår, at omsætte deres viden og færdigheder til løsning af tekstopgaver eller andre komplekse opgaver. Det tilstræbes at arbejde med opgaver, der tager udgangspunkt i elevernes hverdag.

Evaluering matematik 7.-10. årgang

I overbygningen har evalueringen af fokusområdet mundtlighed vist, at der er en tendens til, at eleverne til at starte med føler en vis usikkerhed omkring den mundtlige matematik, men at det i høj grad er et område, som de over tid tager til sig. De bliver, med et vedholdende fokus, mindre berøringsangste omkring samtaler om, og med, matematik, og de fleste elever bliver også mindre afvisende over for at komme til tavlen og fremlægge.

Opfølgningen drejer sig om at have skærpet fokus på vigtigheden af, at eleverne er i stand til såvel at demonstrere og fremføre deres matematiske viden mundtligt som skriftligt.

​Samlet konklusion

Det kan konkluderes, efter endt evaluering af måling og mundtlighed, at der er en række fælles faktorer, der gør sig gældende i forhold til elevernes anvendelse af deres tillærte færdigheder i praksissituationer.

Evalueringen af eleverne i indskolingen og på mellemtrinnet viser, at deres tilegnelse af viden er god, ligesom de kan anvende formler til deres opgaveløsninger.

Udfordringerne ligger i problemløsningsopgaver, hvor eleverne til tider viser lidt usikkerhed ved at omsætte deres tillærte viden og færdigheder til løsning af tekstopgaver eller andre mere komplekse opgaver. Det tilstræbes derfor fremadrettet at have fokus på at arbejde med opgaver, der i højere grad kan omsættes til praksisrelaterede situationer og tager udgangspunkt i elevernes hverdag.

I overbygningen, hvor fokus har ligget på at undersøge, hvorvidt/hvordan elevernes evne til at beskrive og forklare komplekse matematiske begreber via mundtlighed opøves, arbejdes der videre med at skærpe elevernes evne til at udtrykke sig mundtligt.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej