​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Evaluering i faget dansk i skoleåret 2015/16

I faget dansk har der været fokus på elevernes læsefærdigheder og udbytte af læsningen.

Evaluering dansk 0.-3. årgang

I indskolingen med fokus på afkodning har resultatet af evalueringen vist, at eleverne i 0. klasse har en grundig viden om bogstavlydforbindelse og enkle ordlæsestrategier, der giver dem de nødvendige forudsætninger for kunne læse ord i tekster i 1. og 2. klasse sikkert og med test, daglige iagttagelser og løbende samtaler har evalueringen vist, at eleverne har opnået en grundig viden om bogstavernes kontekstbetingede udtaler, og de kan læse ord i tekster til klassetrinnet sikkert. Evalueringen viser, at eleverne har opnået viden om stavemåde og betydning af ord i tekster til klassetrinnet.

Evaluering dansk 4.-6 årgang

På mellemtrinnet i forbindelse med evaluering af elevernes kendskab til og brug af læseforståelsesstrategier viser eleverne gode tegn på læring ved at kende til og udvælge passende strategier til udvalgte tekster, samt ændre strategier undervejs, hvis nødvendigt.

Evaluering dansk 7.-10. årgang

I overbygningen har test, samtaler og iagttagelser vist, at eleverne er i stand til at bruge læseforståelsesstrategier til at opøve læsefærdigheder inden for forskellige typer af tekst, at udvikle læsehastigheden, uden at der går ud over indholdsforståelsen samt udvikle evnen til at kunne indholdslæse skønlitterære og faglige tekster.

Nationale testresultater i læsning viser, at skolens overbygningselever har resultater i sprogforståelse og tekstforståelse, der ligger langt over landsgennemsnit.

Samlet konklusion

Afslutningsvist kan det konkluderes, efter endt evaluering af læsning, at eleverne generelt har opnået rigtig gode læsefærdigheder og haft et stort udbytte af læsningen. Det har været meget udbytterigt at få sat fokus på, hvordan der arbejdes med læsning, og hvilke områder, der nødvendigvis må være mere fokus på i fremtiden.

For indskolingens vedkommende er forudsætninger og strategier for afkodning på plads, så fokus vil fremadrettet være på afkodningshastigheden. Enkeltelever har fortsat brug for repetition af lydfølgeregler og træning i automatisering af afkodningsstrategier.

På mellemtrinnet arbejdes videre med færdigheds– og vidensmål indenfor sammenhæng: at eleverne kan samtale om teksters budskaber. Således kobles elevernes viden om strategier med den samlede tekstforståelse.

I overbygningen er det til stadighed et mål at sikre, at alle elever får afkodningsfærdigheder til at kunne læse komplekse tekster hurtigt og sikkert, og at de med fokus på sprogforståelse bliver gode til at vurdere og forstå komplekse tekster. Rigtig godt har det været at få mere fokus på oplæsning.

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​