Idræt som fokusfag/evalueringsfag i skoleåret 2023/24

Rød tråd

·​Arbejder med forskellige indholdsområder fra 1.-10. klasse

·​Løb, spring og kast

·​Boldbasis og boldspil

·​Dans og udtryk

·​Redskabsaktiviteter

·​Kropsbasis

·​Fysisk træning

​Faciliteter

·​Hallen (HE)

·​Multisalen (HE)

·​Gymnastiksalen (WO)

​Placering af timer

·​Enkelt lektioner (primært 1.-3. klasse)

·​Dobbeltlektioner (primært 4.-10. klasse)

·​Parallellagte lektioner

Evaluering

Vores primære evalueringsfokus i skoleåret 2023/2034 har været at arbejde med den røde tråd gennem undervisningen fra 1. til 10. klasse. Derudover har vi kigget på idræts timeplaceringer, vores inden- og udendørs faciliteter, samt hvordan vi udnytter lærerressourcerne bedst muligt.

Vi har taget udgangspunkt i UVM’s mål i forhold til idrætsundervisningen på de enkelte årgange og sat det op imod vores årsplaner for at sikre, at vi lever op til målene.

​Vi har i udvalget kigget på placeringen af timerne i forhold til f.eks. morgensang, frokostpause, 6.-7. lektion, og om det er ønskeligt at have dobbeltlektioner i indskolingen.

I forbindelse med oprydning og gennemgang i multisalen/hallen har vi fået etableret hylder m.m. til placering/opbevaring af materialer i multisalen, således vi udnytter faciliteterne bedre.

​Konklusion

Alt i alt indikerer vores evaluering af idrætsundervisningen, at den fungerer godt, og at eleverne får et stort udbytte af undervisningen.

​Med indførelsen af den røde tråd, ønsker vi fremadrettet at have et lidt bedre overblik over, hvad undervisningen indeholder på de enkelte årgange, således vi undgår for mange overlap med hensyn til, hvad undervisningen består af på de enkelte klassetrin.

​Fremadrettet fokus vil i særlig grad være implementeringen af den røde tråd. Derudover vil vi have et skærpet fokus på at udnytte lærerkompetencerne bedst muligt.

​I forhold til timeplaceringen af idrætstimerne, vil udvalget indskærpe over for skemalægerne, at Idræt i morgentimen på WO er meget uhensigtsmæssig, ligesom dobbeltlektioner på HE hen over morgensang ligeledes bør undgås.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej