Evaluering skoleåret 2022/23

Evalueringsfokus i skoleåret 2022/23 har været "Teknologiforståelse", som blev igangsat i efteråret 2020. Forløbet har været forsinket og afbrudt, grundet COVID-19 situationen, evalueringsforløbet kommer derfor til at strække sig over skoleåret 2022/23.

Teknologiforståelse

Med udgangspunkt i skolens evaluering fra skoleåret 21/22 og folkeskolens evaluering af forsøg med teknologiforståelse, har vi gennemført undervisningsforløb i og med teknologiforståelse, hvor naturfag har været omdrejningspunktet.

Vi har gennemført co-teachingforløb med UCL som samarbejdspartner.

Der har været afholdt opstartsmøder med to vejledere fra UCL, der i de første co-teachingforløb har været med i planlægning, gennemførelse og evaluering.

Følgende forløb er gennemført i løbet af skoleåret:

Matematik på 4. årgang med velledere fra UCL.

Matematik på 8. årgang i foråret

Forløb i naturfag på 6. årgang.

Derudover er en gruppe lærere fra naturfag fortsat i teknologinetværk med andre skoler gennem UCL.

I skoleåret 22/23 har 4., 5. og 6. årgang haft teknologi som selvstændigt fag.

​Målet for ovenstående har været begyndende at danne eleverne ud fra følgende fire elevpositioner:

1. Eleven som kritisk undersøger

2. Eleven som analyserende modtager

3. Eleven som målrettet og kreativ producent

4. Eleven som ansvarlig deltager.

De fire elevpositioner forløber simultant. De enkelte elevpositioner kan i løbet af læreprocessen på skift træde mere frem end andre. I andre situationer vil eleven primært udøve én position.

På baggrund af ovenstående planlægges flg. handleplan for skoleåret 23/24.

Evaluering og handleplan 23/24

Der fortsættes med teknologi som selvstændigt fag på 4., 5. og 6. årgang.

SkoleTube

SkoleTube implementeres i undervisningen, da der her er en stor digital værktøjskasse, som kan bruges af elever og lærere til at lave kreativt og fagligt indhold. SkoleTube fungerer som et sted elever kan aflevere og gemme deres kreationer, og det er et sikkert samlingspunkt for dette.

To teknologilærere uddannes i brugen af SkoleTube. De vil herefter lave interne kurser i brugen af platformen, således der sikres en relevant anvendelse af platformens mange digitale værktøjer.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej