Historien om skolen​

Familien Seligmann, 1890'erne.
Fra venstre: Ellen Margrethe Seligmann (1868-1947) - lærerinde,
​Johanne Marie Seligmann (1866-) - lærerinde, Kirstine Sophie Seligmann (1863-1940) - skolebestyrerinde, Marie Sofie Magdalene Seligmannn (1833-) mor.
​​

​​​I 1882 startede frk. Kirstine Seligmann undervisningen af 4 drenge i sine forældres hjem, Vejle Sålelæderfabrik på Sønderbro.
De 4 drenge skulle forberedes til optagelse i Latinskolen.
Få år senere flyttede Kirstine Seligmann sin undervisning til lejede lokaler - først i Vestergade, senere i Staldgårdsgade.
​I 1894 optoges også piger i skolen – efter pres fra flere forældre.

Den 26.oktober 1895 indviedes skolens skolens nuværende hovedbygning i Herslebsgade 3. Den oprindelige hovedbygning havde 2 etager med en uudnyttet tagetage.​ ​I 1898 blev taget hævet og 3. etage bygget på.​
I 1931 oprettede frk. Seligmann børnehave i ejendommen Nutzhornsgade 7, som hun også ejede. Børnehaven nedlagdes igen i 1939, hvorefter bygningen blev indrettet til undervisningsbrug.

I 1932 – 33 byggedes gymnastiksal bagest i skolegården.

​Skolebestyrer Arne Spanner, som også ejede Nørrebrogade 12, lod i 1950 en tilbygning til gymnastiksalen opføre på sit jordareal.
I 1953 købte skolebestyrer Else Spang Hansen skolen af fru Agnes Spanner og bosatte sig i den øverste etage af Herslebsgade 3.

I 1958 oprettede skolen Vejles første skolepatrulje.

I 1967 overgik skolen til Selvejende Institution, og Vejles første børnehaveklasse blev oprettet på Kirstine Seligmanns Skole.

I 1970 flyttede Else Spang Hansen fra skolen og gik på pension, og øverste etage blev indrettet til undervisningsbrug.
D. 1. august 1980 blev skolens SFO oprettet.
I årene 1982 – 1991 opkøbte skolen ejendommen Herslebsgade 5/Nutzornsgade 1 (den tidligere KFUM-bygning) og Nutzornsgade 3, 5 og 9 samt det jordareal, som gymnastiksalstilbygningen lå på.
​KFUM-bygningen sikrede skolen plads til indretning af et musiklokale på 3. sal, billedkunstlokale og håndarbejdslokale på 2. sal, skolebibliotek og EDB-lokale på 1. sal samt hjemkundskabslokale i stueetagen.​​
Husene i Nutzhornsgade samt den gamle gymnastiksal med tilbygning blev i foråret 1995 revet ned for at give plads til en ny idrætshal samt 2 lokaler – det ene er nu biologi-, det andet fysiklokale.
I foråret 2000 købte skolen Nørrebrogade 12 for at sikre skolen udvidelsesmuligheder på længere sigt. Huset blev nedrevet i sommeren 2010 og genopbygget igen som en tidssvarende bygning i 4 etager. Undervisningsministeren indviede bygningen den 25. marts 2011.​​​
1. april 2011 oprettede skolen Førskoleordning.​​
Den 1. juli 2012 købte skolen Worsaaesgade nr 6, der tidligere var hjemsted for Vejle Gymnasium og siden en del af det kommunale skolesystem først under navnet Worsaaesgade Skole, senere Charlotteskolen.​​
​Denne del af skolen huser i dag skolens 0.-3. klasser samt SFO.​
Februar 2015 købte skolen ejendommen Worsaaesgade 2, hvor Kirstine Seligmanns Børnehave åbnede 1. august 2015. Der er 40 børn i børnehaven.​​​
1. januar 2013 købte skolen hjørneejendommen "Ankerhus", Nørrebrogade 14/Ørstedsgade 2 med henblik på udvidelsesmuligheder for skolen

1. januar 2019 købte skolen Ørstedsgade 4, som er naboejendom til Nørrebrogade 14/Ørstedsgade 2

​​Købene af Ankerhus og Ørstedsgade 4 giver skolen mulighed for at realisere drømmen om et multirum, udvide de naturvidenskabelige faciliteter samt tilgodese undervisning i praktisk/musiske fag i overbygningen.​

På besøg på Kirstine Seligmanns Skole​

Når man besøger skolen og går op ad trapperne i hovedbygningen i Herslebsgade 3, fornemmer man øjeblikkeligt historiens vingesus.
Til højre for trappen på underste etage hænger portrættet af skolens grundlægger, Kirstine Seligmann.​Man kan næsten få fornemmelsen af, at hun iagttager dem, der passerer billedet.​​
​Op langs væggene hænger dimissionbilleder af skolens tidligere elever samt billeder fra deres efterfølgende jubilæer på skolen.​​​​​​​​

Traditionerne spiller en vigtig rolle på skolen, der sætter en ære i at holde dem i hævd og er stolt af dem.
​Traditionerne er medvirkende til at skabe samhørighed, styrke fællesskabet og binde skolens elever, personale og forældre sammen.​​​
Skolens undervisningslokaler er indrettet efter moderne undervisningsprincipper​
Elever fra 4. klasse ​arbejder med Lego WeDo.
Teknologiforståelse og programmering er bl.a. en integreret del af undervisningen i matematik og natur/teknik i indskolingen og på mellemtrinnet.

It og multimodale medier

Alle elever, der starter i 1. klasse på Kirstine Seligmanns Skole, får udleveret en personlig IPAD.

Fra 5. klasse medbringer eleverne egen computer i skolen.

Alle elever får tilbudt Microsoft Office 365, hvilket betyder, at de får gratis adgang til officepakken.
Skolens elever har ligeledes adgang til Gyldendals on-line ordbøger.


​Skolegårdene rummer muligheder for leg i lækre klatrestativer, boldspil, børne-parkour og hygge i områder med bænke og borde.

Her studeres planeter på kortet i skolens venterum​

Oversigt over skolens bestyrere/skoleledere:​


1882 - 1934 Kirstine Seligmann
1934 - 1952 Arne Spanner
1952 - 1953 Agnes Spanner
1953 - 1970 Else Spang Hansen
1970 - 1979 Olav Gamdrup
1979 - 2001 Bent Holm
2001 - 2009 Inger Marie Holck

2009 - 2019 Tommy Kristensen​

2019 - Vibeke Juul Johansen

Skolens hovedindgang i Herslebsgade 3

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej