Hovedindgangen til skolen i Herslebsgade 3

Kirstine Seligmanns Skole er privatskolen i hjertet af Vejle med et ambitiøst tilbud til børn og unge fra 4 til 17 år.

​Her er faglighed i højsæde, uanset om du åbner døren til børnehaven, til SFO’en eller skolen, og det samme er fællesskab og godt humør.
​Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet.

​Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.
​En af traditionerne er samlingen om den daglige morgensang, hvor alle skolens elever og personale deltager. Morgensangen skaber den samhørighed, som i det hele taget kendetegner vores hverdag.

​Det målrettede fokus gør, at Kirstine Seligmanns Skole er blandt de bedste i landet til at løfte og udvikle den enkelte elev fagligt i løbet af skoletiden.

​Fagligheden er høj indenfor alle fag og aktiviteter i børnehave, SFO og skole.

Trygge og tydelige rammer i et inspirerende læringsmiljø skaber trivsel og læringsglæde, der løber som en rød tråd i skolens dagligdag fra børnehave og gennem hele skoleforløbet, med tilpasset og i udskolingen niveaudelt undervisning, som sikrer, at alle elever får mulighed for at udnytte deres potentiale.

​Det høje niveau gælder alle fag: de naturvidenskabelige, de humanistiske samt de praktisk-musiske fag som sløjd, håndarbejde, hjemkundskab, musik, billedkunst og idræt. Og det gælder alle aktiviteter fra temadage til skolefest samt udflugter og lejrskoler spredt over hele skoleforløbet. Vi bygger bro mellem elever, klasser, årgange og matrikler.

​Fokus på faglighed og fællesskab gælder også alle personalegrupper. Kirstine Seligmanns Skole er en attraktiv arbejdsplads med en veluddannet og kompetent personalegruppe, et stærkt fagligt engagement og løbende efteruddannelse.
​Medarbejderne sørger for, at nye kompetencer både anvendes og deles gennem samarbejde og udvikling af nye tiltag til gavn for børn, unge, forældre og kolleger.

​I 1882 underviste skolens grundlægger, Kirstine Seligmann, sine første elever i et tæt samarbejde med deres forældre.
​Traditionen for stærkt forældresamarbejde er videreført og gælder den dag i dag.
​Skolen er en selvejende institution og ledes af en bestyrelse, som alene består af forældre med børn på skolen.
​Forældresamarbejdet består af hverdagens uformelle og formelle dialoger, mødevirksomhed mellem aktive forældrerepræsentanter på alle niveauer og ikke mindst første onsdag i måneden, hvor lærere og ledere, i et anvist tidspunkt, er til rådighed for forældresamtaler.

​Dagen på Kirstine Seligmanns Skole starter tidligt om morgenen, når børnehaven og SFO’en åbner.
Klokken 08.00 ringer det ind til første lektion i skolen, og dagen slutter sidst på eftermiddagen, når SFO og børnehave lukker.​

Fakta om Kirstine Seligmanns Skole

Skolen har cirka 548 elever.
Børnehaven er normeret til 40 børn.
SFO har plads til 160 børn.
Skolen er tosporet fra 0. til 6. årgang samt for 10. årgang. 7. – 9. årgang er tresporet.​​
Oversigtfoto af placeringen af skolens afdelinger​.
Stjernen i Herslebsgade markerer skolens hovedindgang.
Her ses skolens hovedafdeling, der huser 4.-10. årgang.
Skolen består af Herslebsgade 3, hallen i Nuthornsgade 3 og Nørrebrogade 12
Skolen ejer desuden: Nørrebrogade 14/Ørstedsgade 2 og Ørstedsgade 4.
Worsaaesgade 6. Her går eleverne fra 0.-3. årgang i skole​.
Kirstine Seligmanns børnehave har til huse i Worsaaesgade 2​.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej