Kirstine Seligmanns Skole bygger et nyt naturvidenskabeligt hus

"Ankerhus"​

Den røde bygning er Ørstedsgade nr. 4​

Her ses tegninger af projektet fra skolegården​

​Kirstine Seligmanns Skole blev grundlagt i 1882. Skolen er en veletableret skole med rødderne solidt forankret i Vejle og med gode samarbejdsrelationer til såvel forældre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Vi er en faglig/boglig skole med 550 elever fra 0. – 10. klasse og 40 børnehavebørn, og fagligheden er i højsæde.

For nogle år siden tog vi en strategisk beslutning om at skærpe vores naturvidenskabelige fokus. Nu skaber vi gode faciliteter hertil.

I januar 2013 købte vi den smukke hjørneejendom "Ankerhus" beliggende på hjørnet af Nørrebrogade og Ørstedsgade med henblik på udvidelsesmuligheder for skolen. Ejendommen er fra 1900. I ​januar 2019 købte vi desuden naboejendommen til Ankerhus, Ørstedsgade 4, som er nedslidt og i dårlig stand. Ankerhus ønsker vi at renovere med nænsom hånd og respekt for de smukke detaljer, naboejendommen nedrives og en ny bygning opføres og sammenbygges med Ankerhus.

Vi vil skabe et ”grønt” naturvidenskabeligt hus med:

·​Moderne faciliteter til de naturvidenskabelige fag, programmering, teknologi mv.

·​Et madlaboratorium til udforskning, eksperimenter og hands-on forsøg

·​En byhave på toppen af bygningen Ørstedsgade 4, hvor børnene kan eksperimentere og have et grønt læringsrum

·​Et multirum med plads til leg og bevægelse. Særligt dette rum er ekstra nødvendigt for en byskole i hjertet af centrum, hvor udenoms-arealerne er knappe, asfalterede og befærdede, for optimal læring kræver bevægelse af både hjerne og krop

·​En etage med klasselokaler.

Vi ser nødvendigheden af at vække den brede interesse for STEM-fagene hos begge køn og dermed understøtte det samfundsmæssige behov herfor, og vi mener, at vi, med dette initiativ, kan bidrage hertil. Samtidig kan skolen tilgodese kravene til de praktisk/musiske fag ved at stille gode faglokaler til rådighed.

Projekteringen af skolebygningen er sket i tæt samarbejde med arkitekter og ingeniører fra Rambøll, da vi ønskede en velfungerende skolebygning, der er energi- og miljøvenlig og samtidig har fokus på, at vi kan inddrage disse elementer i læringsforløb for eleverne. Der kommer således solceller på taget til strøm og varmt vand, genanvendelse af regnvand i toiletterne mv. Projektet er myndighedsgodkendt, og ombygningen, som har være udbudt i licitation, udføres af Vejlefirmaet Raunstrup i hovedentreprise. 

Byggeriet starter op nu sidst i marts og forventes færdig i august 2021.

På vegne af skolens bestyrelse

Kostas Panayotis, formand for bestyrelsen

For nærmere information kan skoleleder Vibeke Juul Johansen kontaktes via skolens mail: kss@kssvejle.dk

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej