​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Goethe tysk

Skolen tilbyder elever i 8. klasse, der har et solidt fagligt niveau og er motiverede for at arbejde mere dybdegående med faget, mulighed for at deltage i undervisningen i Goethe tysk.

Undervisningen i Goethe tysk tager emner som: hverdag, familie, ferie, arbejdsverden og verden omkring os op.
​Emnerne vil, gennem den skriftlige og mundtlige dimension, give eleverne mulighed for tilegne sig færdigheder, så de kan gå til en frivillig eksamen og tage et international anerkendt certifikat. Et certifikat, der er gyldigt til uddannelsesinstitutioner i rigtig mange lande.
Goethe-Instituttets eksamener følger niveauerne i den fælles europæiske referenceramme for sprog: fra begyndere (A1) til højt niveau (C2).​
I marts vil eleverne få mulighed for at gå til prøve i Goethe tysk. De vil, efter bestået prøve, modtage Goethe-certifikat A2, som er en officiel og internationalt anerkendt dokumentation for deres tyskkundskaber.
Prøven, som består af en skriftlig del (lytte, læse og skrive) i 70 minutter og en mundtlig del, som bliver afholdt parvis og varer 15 minutter uden hjælpemidler Prøven koster ca. 850 kr.

Læs mere om Goethe-Instituttet her: https://www.goethe.de/ins/dk/da/index.html

Kirstine Seligmanns Skole​

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416​