Cambridge English

Skolen tilbyder de dygtigste elever i 9. klasse muligheden for, i forbindelse med engelskundervisningen, at opnå First Certificate(FCE) inden for Cambridgeengelsk.
At opnå dette niveau vil kræve, at eleverne, i stedet for de normale 3 engelsktimer, får 6 timer, altså 3 timers ekstra engelsk, der vil blive placeret udenfor det normale skema.

FCE er en international anerkendt eksamen, der er udarbejdet på University of Cambridge i England. Målet med FCE er at udvikle elevernes evner inden for det engelske sprog, og eleverne vil i løbet af undervisningen:

  • Blive bedre til at læse, forstå og skrive engelsk
  • Udvide deres ordforråd væsentligt
  • Træne deres forståelse af talt og skrevet engelsk
  • Blive i stand til at finde informationer i autentisk materiale, som aviser, køreplaner etc.
  • Lære at overskue autentisk materiale såsom avisartikler og lignende teksttyper
  • Lære at skrive i forhold til modtageren – formelle/uformelle breve

Undervisningen afsluttes med en prøve, der består af 5 dele, hvoraf de skriftlige dele sendes til Cambridge, hvor de bliver rettet. Det koster 2000 kroner, der betales til Cambridge Universitetet, at gå op til prøverne.


Består man alle 5 dele, modtager man et diplom fra University of Cambridge.

Da det koster 2000 kroner at gå til prøven, er det frivilligt, om man ønsker at deltage heri. Engelsklæreren vil dog komme med en indstilling til den enkelte elev om, hvorvidt denne vil være i stand til at bestå i februar måned.

På skolen tillader vi os ydermere at opkræve 400 kroner til ekstramaterialer til kurset.

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej