Evaluering i faget engelsk 7.-10. årgang årgang i skoleåret 2017/18

Beskrivelse af evalueringsfokus

​I faget engelsk 7.-10. årgang har der i evalueringsperioden været fokus på mundtlighed.
​Mundtlighed og kommunikation via det talte sprog fylder rigtig meget i vores undervisning, hvor vi både forsøger at udvikle elevernes kompetencer herfor vha. deciderede samtaleøvelser, men også via generelle samtaler om tekster og diverse emner i den daglige undervisning.

Det er et område, hvor vi i stigende grad ser, at eleverne bliver bedre ift., hvad de kan kommunikere, men hvor vi også oplever en vis frustration ift. elevernes ønske om at deltage heri – mange elever er utrygge ved at udtrykke sig mundtligt foran klassen, og det er et område, vi har diskuteret ad flere omgange i fagudvalget.

Beskrivelse af evalueringen

​Fagudvalget har ønsket - og valgt - at inddrage eleverne i evalueringsprocessen.
​Vi tog derfor udgangspunkt i Undervisningsministeriets to slutmål for mundtlig kommunikation.
​Vi bad eleverne i 7.-10. årgang vurdere, hvor de selv følte, de lå ved skoleårets start og igen i januar – Denne øvelse har desværre ikke givet et entydigt resultat.

​Mange elever er utrolig usikre på selvvurderingen, og derfor så vi, især ved de dygtigste elever, at de vurderede sig selv lavt og næsten uden fremgang. Tillige så vi andre elever, der vurderede, at de havde lavet kæmpe fremskridt på området, et fremskridt, som læreren på ingen måde kunne genkende

Konklusion af evalueringen

Vi må på baggrund af ovenstående konkludere, at vi ikke kan bruge resultaterne af elevernes selvvurdering.

Dog føler vi, at det er værd at nævne, at stort set alle elever på grundholdene vurderer, at de har udviklet sig i positiv retning. Det er en udvikling, vi som lærergruppe også tydeligt ser, hvilket giver os god hjemmel til at fastholde, at niveaudelingen på 8.-10. årgang er vigtig for at kunne løfte alle elever – også de allersvageste.​

​Beskrivelse af fremtidigt fokus og opfølgningsplan

​Summativt kan vi se på vores karaktergennemsnit, at vores elever klarer den mundtlige eksamen i engelsk rigtig godt især på 9. årgang, hvor vi sidste år lå på et gennemsnit på hele årgangen over 10 hvor landsgennemsnittet er noget lavere. Hvilket selvfølgelig er dejligt. Vi føler dog ikke, at vi udelukkende kan bruge denne summative vurdering til at underbygge, hvor godt vi udvikler elevernes mundtlige kommunikative evner, og vi vil derfor fortsætte arbejdet med evaluering af mundtlighed i næste skoleår.​

​​Vil du se mere til vores skole?

Følg med på vores Facebookprofil, hvor vi ofte poster billeder af vores spændende projekter m.m.

Faglighed, fællesskab og dannelse

Vi har den overbevisning, at kun når læring og fællesskab går hånd i hånd, trives hvert enkelt barn og ung og udvikler den dannelse, som sikrer et stærkt fodfæste i livet. Kirstine Seligmanns Skoles stærke traditioner udgør fundamentet for faglighed, fællesskab og dannelse.

Adresse

Kirstine Seligmanns Skole

Herslebsgade 3, 7100 Vejle

CVR: 44448416

EAN: 5790002726996

Kontakt os

☎ Telefon: 75 82 04 52

✉ E-mail: kss@kssvejle.dk

Find vej