​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Seneste nyt​

Sommerferie

Skolen holder sommerferie i perioden uge 28-31.

Der er skolestart for eleverne mandag d. 12. august kl. 9.00 i skolens hal.

Translokation​ d. 28. juni

Fredag d. 28. juni blev der afholdt translokation på skolen.

Se billederne og læs om begivenheden her​

Idrætsdag 1.-6. årgange

Torsdag d. 27. juni var der idrætsdag for 1.-6. klasserne på Vejle Atletikstadion. Se billederne her

Forældrekonsultationer i skoleåret 2019/20

Skolen afholder 7 forældrekonsultationer om året.

Konsultationerne finder sted den første onsdag i månederne: oktober, november, december, februar, marts, april og maj fra kl. 17.30 – 19.00.

Alle konsultationer foregår i Herslebsgade 4.

Alle lærere er tilstede på skolen, og forældrene kan frit henvende sig for at høre nærmere om et fag eller andet vedrørende undervisningen. UU-vejleder Bodil Maack deltager i konsultationerne i oktober og november måned.

Afdelingslederen for pædagogerne deltager hver gang. Årgangspædagogerne deltager på skift.

Bemærk: 0. klasserne afholder forældrekonsultationer to gange årligt, én i efteråret (oktober) og én efter jul (februar).

​Forældrekonsultationerne forventes at have en varighed a´ ca. 5 minutter pr. elev.

Datoer for konsultationer i skoleåret 2019/20

​d. 2. oktober

d. 6. november

d. 4. december

d. 5. februar

d. 4. marts

d. 1. april

d. 6. maj

Afgangselever, translokation d. 28. juni 2019

Glade 4. klasser ved Skamlingsbanke​