​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

   Seneste nyt​

Skolen er lukket

Skolen er, efter regeringens anvisning, lukket fra mandag d. 16.3. og frem til d. 13.4.

Der er iværksat nødpasning og alternativ undervisning for skolens elever.

Skoleleder Vibeke Juul Johansen kan kontaktes via mail: vj@kssvejle.dk eller telefonisk på 20246731.

Kirstine Seligmanns Skole bygger et nyt naturvidenskabeligt hus

Læs om det spændende projekt her​

Reflekser til indskolingen

Børneulykkesfonden uddelte reflekser til eleverne i indskolingen d. 22. januar.
​Læs artiklen fra Vejle Amts Folkeblad her​

​Temadage d. 15.-17. januar

Læs om temadagene på skolen her

Forældrekonsultationer i skoleåret 2019/20

Skolen afholder 7 forældrekonsultationer om året.

Konsultationerne finder sted den første onsdag i månederne: oktober, november, december, februar, marts, april og maj fra kl. 17.30 – 19.00.

Alle konsultationer foregår i Herslebsgade 3.

Alle lærere er tilstede på skolen, og forældrene kan frit henvende sig for at høre nærmere om et fag eller andet vedrørende undervisningen. UU-vejleder Bodil Maack deltager i konsultationerne i oktober og november måned.

Afdelingslederen for pædagogerne deltager hver gang. Årgangspædagogerne deltager på skift.

Bemærk: 0. klasserne afholder forældrekonsultationer to gange årligt, én i efteråret (oktober) og én efter jul (februar).

​Forældrekonsultationerne forventes at have en varighed a´ ca. 5 minutter pr. elev.

Datoer for konsultationer i skoleåret 2019/20

d. 2. oktober

d. 6. november

d. 4. december

d. 5. februar

d. 4. marts

d. 1. april

d. 6. maj

6. klasserne i Ribe​

10. klasserne i Berlin, her ved Olympiastadion​

​Luciaoptog fredag d. 13. december

Motionsdag d. 11. oktober​

Pigeskolefodboldholdet​

8. klasserne på lejrskole på Bornholm​

​Juleklip d. 2. december