​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Normering:​​

Der bliver optaget 40 børn i børnehaven. Hertil vil der være tilknyttet en uddannet afdelingsleder, to faste uddannede pædagoger og to faste medhjælpere.​

Pædagogerne fra SFO´en har også faste formiddage i børnehaven. Periodevist indhenter vi voksne med særlige kundskaber indenfor bl.a. musik, bevægelse eller kunst.​