​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Ved afslutningen af 9. klasse aflægges Folkeskolens afgangsprøve (FP9).
Ved afslutningen af 10. klasse aflægges Folkeskolens udvidede afgangsprøve (FP10) eller FP9.

FP9, bundne prøvefag
Dansk, læsning og retskrivning: Retskrivning - 1 time, læsning 0,5 time.
Dansk, skriftlig fremstilling - 3,5 time.
Dansk mundtlig - 25 min eksamination (med synopse) 

Skriftlig matematik: 1 times matematik uden hjælpemidler, 3 timers matematik med hjælpemidler.
Mundtlig engelsk - 20 min eksamination
Fælles prøve i fysik, biologi, geografi - op til 6 elever aflægger prøven samtidig, individuelt eller i grupper i en 2 - timers periode, praktisk / mundtlig.
Derudover udarbejdes en obligatorisk selvvalgt opgave.

Udtræksfag
Der udtrækkes et af følgende humanistiske fag:
Skriftlig engelsk - 3 timer
Skriftlig tysk - 3 timer
Mundtlig tysk, 20 min. eksamination
Mundtlig historie, samfundsfag, kristendomskundskab alle 20 min eksamination (med disposition)

Der udtrækkes et af følgende naturvidenskabelige fag:
Biologi, geografi, fysik- digitalprøve - 0,5 time
Mundtlig matematik, gruppeprøve - eksaminationstid afhængig af gruppestørrelse
Mundtlig/praktisk prøve idræt - eksaminationstid afhængig af gruppestørrelse

FP10
Dansk skriftlig fremstilling - 4 timer
Dansk mundtlig - samlet varer prøven 25 min
Skriftlig matematik - 4 timer
Mundtlig matematik - 4 elever arbejder individuelt, men samtidig i 1,5 time
Skriftlig engelsk - 3 timer
Mundtlig engelsk - 20 min eksamination
Skriftlig tysk - 3 timer
Mundtlig tysk - 20 min eksamination
Fysik - 5 elever aflægger prøven samtidig, men individuelt i en 2 - timers periode, praktisk / mundtlig

På 10. klassetrin udarbejdes tilmed en obligatorisk selvvalgt opgave.
Prøverne afholdes i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse.

Yderligere informationer