​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Kirstine Seligmanns Børnehaves forældreindflydelsesorgan

Flg. er valgt ind i forældreindflydelsesorganet:

Formand: Michelle M. Wind

Næstformand: Nilosa S. Ushantan

Menigt medlem: Helle Bruhn

Suppleanter:

Helene Tornbjerg
Anette M. J. B. W. Lund