​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

Kirstine Seligmanns Børnehaves forældreindflydelsesorgan

Flg. er valgt ind i forældreindflydelsesorganet:


Formand: Kathrine Hager

Næstformand: Esben Møller Sørensen

Maja Nielsen

Suppleanter:

Anita Rudbeck

Jeanette Hansen