​Kirstine Seligmanns Skole

En privatskole i centrum af Vejle

I 7. og 8. klasse afholdes interne årsprøver i flg. skriftlige discipliner:
retstavning, læsning, skriftlig fremstilling, matematik uden hjælpemidler og matematik med hjælpemidler.

I 8. klasse afholdes mundtlig årsprøve i faget dansk i februar måned.

Eleverne aflægger desuden afgangsprøve i deres valgfag, billedkunst eller madkundskab.

I 9. og 10. klasse afholdes der to terminsprøver, den første i oktober den anden i januar.